Pomiń nawigację

22 września 2023 r.

Podkarpaccy przedsiębiorcy poznali możliwości pozyskania wsparcia w ramach Funduszy Europejskich

We wrześniu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) organizuje spotkania na Podkarpaciu skierowane do przedsiębiorców. Jedno z nich odbyło się dziś, 22 września, w Jarosławiu. Uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się m.in. o wsparciu w ramach dwóch krajowych programów w perspektywie finansowej 2021-2027: Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG), Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW).

Spotkanie otworzyła Małgorzata Jarosińska-Jedynak, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej – Jesteśmy w kolejnym mieście i rozmawiamy o tym, gdzie szukać środków na rozwój firmy. 76 mld euro to budżet perspektywy finansowej 2021-2027, gdzie przedsiębiorcy będą największym beneficjentem tych środków, podobnie jak w poprzedniej perspektywie finansowej – podkreślała minister.

W spotkaniu udział wzięli także przedstawiciele Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Banku Gospodarstwa Krajowego, którzy przedstawili informacje o obecnie trwających naborach w ramach Funduszy Europejskich.

– Zależy nam na tym, aby Państwo kojarzyli PARP nie tylko z pieniędzmi, które oferujemy w ramach Funduszy Europejskich, ale także z możliwościami rozwoju pracowników, np. dofinansowaniem do studiów podyplomowych, uczestnictwem w szkoleniach zawodowych i różnego rodzaju specjalistycznych kursach dla kadry menadżerskiej, dla pracowników szeregowych i przedsiębiorców. Inwestycja w pracownika jest szczególnie istotna dziś, na tym specyficznym rynku pracy – mówił Mikołaj Różycki, p.o. prezesa PARP. – Tych możliwości rozwoju firmy jest sporo, wystarczy tylko po nie sięgnąć – zachęcał zebranych przedsiębiorców.

Jakie programy czekają na przedsiębiorców?

Podkarpaccy przedsiębiorcy dowiedzieli się, jak mogą skutecznie rozwinąć swoją firmę, przy wsparciu środków unijnych. Doświadczeni praktycy opowiedzieli o nowych działaniach, przybliżyli warunki i możliwości udziału w wybranych projektach i konkursach realizowanych z Funduszy Europejskich 2021-2027, w tym środkom z programu przeznaczonego dla Polski Wschodniej (Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej).

W ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki trwa nabór do „Ścieżki SMART”. 30 października to ostatni dzień na zgłoszenie w konkursie „Ścieżka SMART 2 nabór” oraz „Ścieżka SMART – nabór tematyczny Dostępność”. Formuła konkursu wymaga spełnienie modułu obligatoryjnego – przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych zmierzających do opracowania innowacji produktowej lub procesowej co najmniej w skali kraju, lub wdrożenie wyników prac B+R w przedsiębiorstwie wnioskodawcy na terenie RP. W naborze „Dostępność” przedmiotem każdego z modułów musi być rozwiązanie problemów osób ze szczególnymi potrzebami. Budżet w tym konkursie to 220 mln zł, zaś w „Ścieżce SMART 2 nabór” – 890 mln zł.

Od 24 października będzie można wziąć udział w naborze do „Laboratorium Innowatora”. Celem konkursu jest wsparcie programów mentoringowych pozwalających zweryfikować założenia biznesowe pomysłodawców. Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów w naborze to 14 mln zł.

31 października zakończy się nabór do programu „Platformy startowe dla nowych pomysłów – komponent IIa – Wsparcie rozwoju działalności gospodarczej startupu” FEPW. Startupy po ukończeniu programu inkubacji nowego pomysłu biznesowego, będą mogły uzyskać bezzwrotne wsparcie finansowe na dalszy rozwój działalności i wejście z produktem na rynek. Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów w tym naborze to 60 mln zł.

„Automatyzacja i robotyzacja w MŚP” FEPW to konkurs wspierający MŚP w procesie transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 poprzez automatyzację i robotyzację procesów. Wnioski można składać do 8 listopada.

„Promocja marki innowacyjnych MŚP” FEPW to działanie mające na celu wzmocnienie potencjału eksportowego przedsiębiorców MŚP na rynkach międzynarodowych. Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów w naborze to 155 mln zł. Wnioski będą przyjmowane do 30 listopada.

Przedsiębiorcy mogą uzyskać dofinansowanie na GOZ-transformację w konkursie „Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP. Etap I” . Do 19 grudnia można składać wnioski o dofinansowanie na sfinansowanie zakupu usług doradczych niezbędnych do opracowania modelu biznesowego GOZ- transformacji.

Kolejne spotkanie odbędzie się 27 września w Przemyślu. Więcej informacji o spotkaniu oraz zapisy na stronie PARP.

Może Cię zainteresować

Opublikowano: 22.09.2023 15:22
Poprawiono: 22.09.2023 13:22
Modyfikujący: izabela_skolimowska
Udostępniający: izabela_skolimowska
Autor dokumentów: