Pomiń nawigację

28 września 2023 r.

Jesień – dobry moment na przygodę z edukacją! Aktualizacja

Wielowiekowa tradycja wskazuje, że naukę najlepiej zaczyna się we wrześniu. Nadszedł dobry moment, by rozpocząć nową przygodę z edukacją, nauczyć się nowych rzeczy, rozwinąć swoje kompetencje. Pomoże w tym Baza Usług Rozwojowych - największa w kraju platforma szkoleniowa. Każdego miesiąca nawet 15 tys. osób decyduje się na skorzystanie ze szkolenia, warsztatów, kursów zawodowych czy studiów podyplomowych za pośrednictwem BUR. W wielu regionach kraju ruszyły kolejne nabory wniosków, dzięki którym nauka będzie jeszcze przyjemniejsza – bo z dotacją.   

  • województwo lubelskie 

Nabór dla przedsiębiorstw wysokiego wzrostu

Do 29 września potrwa nabór dla przedsiębiorstw wysokiego wzrostu na dofinansowanie usług rozwojowych. Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z podregionów bialskiego i chełmsko-zamojskiego, które wykazują w latach 2019, 2020, 2021, 2022 średnioroczny przyrost przychodów o 20 % i więcej.Przy wyborze usługi rozwojowej należy pamiętać, by termin jej zakończenia nie przekroczył 31 października. Maksymalna kwota dofinansowania na pojedynczą usługę rozwojową wynosi 5 tys. zł, maksymalna wartość wsparcia na przedsiębiorstwo może wynieść 15 tys. zł w roku kalendarzowym. Kwota alokacji w ramach naboru wynosi: 450 tys. zł.

więcej  

  • województwo lubuskie

Lubuskie Bony Rozwojowe – do końca listopada

Do 30 listopada 2023 r. przedłużony został termin realizacji projektu "Lubuskie Bony Rozwojowe w subregionie zielonogórskim – edycja II". Operator poinformował, że nabór formularzy zgłoszeniowych do projektu prowadzony będzie do 7 listopada.  
Projekt "Lubuskie Bony Rozwojowe w subregionie zielonogórskim – edycja II" jest realizowany na terenie województwa lubuskiego w subregionie zielonogórskim w powiatach: krośnieńskim, nowosolskim, świebodzińskim, wschowskim, żagańskim, żarskim, zielonogórskim oraz mieście Zielona Góra. W projekcie mogą wziąć udział wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mające swoją jednostkę organizacyjną na obszarze województwa lubuskiego oraz ich pracownicy.

więcej informacji tutaj

  • województwo podlaskie

Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego

5 października zostanie uruchomiony otwarty nabór do projektu pt. „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi nawet 15 tys. zł na osobę. Nabór skierowany będzie do mieszkańców subregionu suwalskiego tj. miasta Suwałki, Grajewo, powiatów suwalskiego, sejneńskiego, augustowskiego, monieckiego, grajewskiego. Osoby poniżej 25 roku życia mogą też składać wnioski oraz wziąć udział w projekcie w ramach Poddziałania 3.2.1 „Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki”.

więcej 

  • województwo małopolskie

Nowy nabór na bony dla MŚP z subregionu tarnowskiego

7 września rozpoczął się nabór  wniosków MŚP na dofinansowanie usług rozwojowych z alokacją środków w wysokości 160 tys. zł. Nabór skierowany jest wyłącznie do osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz do MŚP zdefiniowanych jako mikroprzedsiębiorstwa z subregionu tarnowskiego (powiaty: brzeski, dąbrowski, tarnowski oraz miasto Tarnów). Nabór skierowany jest także do tych MŚP, które zatrudniają i planują oddelegować do udziału w usługach rozwojowych, osoby posiadające status uchodźców wojennych z Ukrainy. Ważność dofinansowania: 60 dni od daty podpisania umowy wsparcia.

Więcej informacji tutaj

 Nabór na Sądeckie Bony Szkoleniowe

Od 5 września trwa nabór na Sądeckie Bony Szkoleniowe. Wybrane usługi trzeba zrealizować najpóźniej 15 listopada. Zakładana ważność bonów: 30 dni. W naborze dostępne będą jedynie bony z dofinansowaniem w wysokości 50%. Podstawowa pula alokacji: 9 000 zł.  Projekt kierowany jest do małych i średnich przedsiębiorstw z terenu subregionu sądeckiego (miasta Nowy Sącz, powiatu nowosądeckiego, limanowskiego lub gorlickiego).

Więcej informacji tutaj

  • województwo opolskie

"Opolskie kształcenie ustawiczne"

W ramach projektu "Opolskie kształcenie ustawiczne" osoby od 15 roku życia, które z własnej inicjatywy chcą podnieść swoje kompetencje, będą mogły starać się o dofinansowanie do kursów, szkoleń, studiów podyplomowych dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych PARP. Okres realizacji całego projektu będzie obejmował czas od września 2023 r. do końca lipca 2025 r.

więcej informacji tutaj

Opolskie Kształcenie Ustawiczne

 Osoby z województwa opolskiego zainteresowane podnoszeniem kwalifikacji lub kompetencji zawodowych mogą skorzystać z bonu szkoleniowego. Bony są przyznawane w ramach programu Opolskie Kształcenie Ustawiczne. Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego na lata 2021-2027.  Wysokość maksymalnego dofinansowania wynosi do 9,5 tys. zł na osobę co może stanowić 85% kwoty danej usługi.  We wrześniu wnioski mogły składać osoby zainteresowane jedynie studiami podyplomowymi. Dla osób zainteresowanych pozostałymi szkoleniami i kursami nabór ruszy od 16 października. W ramach projektu osoby dorosłe będą mogły starać się o dofinansowanie do kursów podnoszących kwalifikacje lub kompetencje spośród szkoleń dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych PARP. Preferencje w dostępie do usług mają m.in. osoby powyżej 55 roku życia, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby z grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, psychologowie, pedagodzy oraz obecni i potencjalni opiekunowie osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz uczestnicy i absolwenci Ochotniczych Hufców Pracy.  

więcej informacji 

  • województwo wielkopolskie

Ostatni nabór na "Rozwój z dotacją"

27 września rozpoczął się  ostatni nabór wniosków do projektu "Rozwój z dotacją".  W związku z bardzo krótkim okresem między najwcześniejszym możliwym terminem rozpoczęcia usług rozwojowych oraz ostatecznym terminem, do którego należy uzyskać kwalifikacje, operator nie będzie przyjmował formularzy zgłoszeniowych dotyczących kursów prawa jazdy, kwalifikacji wstępnej i kwalifikacji wstępnej przyspieszonej.

W projekcie mogą wziąć udział wszyscy dorośli mieszkańcy Wielkopolski, a także osoby pracujące lub uczące się w województwie, które chcą podnieść swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach i kursach dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych.

Więcej informacji tutaj

  • województwo śląskie

"Usługi rozwojowe dla śląskich firm II" – wznowienie naboru

5 września wznowiony został  nabór wniosków w projekcie pn. „Usługi rozwojowe dla śląskich firm II".  Nabór jest skierowany do wszystkich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z siedzibą w województwie śląskim. Alokacja wynosi 1 000 000 zł.
Wznowienie naboru możliwe jest dzięki uwolnieniu środków finansowych w projekcie. Usługi muszą zostać zakończone do 6 listopada.

Więcej informacji tutaj

 

Opublikowano: 28.09.2023 12:41
Poprawiono: 28.09.2023 11:22
Modyfikujący: Maria Piechocka
Udostępniający: Maria Piechocka
Autor dokumentów: