Pomiń nawigację

27 czerwca 2023 r.

„Zrównoważona mobilność miejska” – nabór w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

PARP ogłasza rozpoczęcie naboru  projektów, które mają na celu wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej. Nabór projektów trwa od 11 lipca 2023 r. do 18 grudnia 2025 r. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w naborze to 1,35 mld zł.

Nabór skierowany jest do miast wojewódzkich oraz miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze, liczących powyżej 100 tys. mieszkańców z makroregionu Polski Wschodniej tj. Lublin, Białystok, Rzeszów, Kielce, Olsztyn, Elbląg, Radom. Beneficjentami mogą być także ww. miasta działające na podstawie porozumienia lub innej formy współpracy (związki, stowarzyszenia) z jednostkami samorządu terytorialnego, położonymi w miejskim obszarze funkcjonalnym tych miast.

Nabór „Zrównoważona mobilność miejska” zapewnia możliwość pozyskania środków finansowych na realizację kompleksowych projektów związanych z rozwojem systemów mobilności miejskiej (obejmujących transport miejski i aktywne formy mobilności).

Dofinansowanie mogą uzyskać wyłącznie projekty kompleksowe, co oznacza, że muszą obejmować zadania wskazane w co najmniej dwóch z trzech niżej wymienionych grup:

  • zakup bezemisyjnego taboru komunikacji miejskiej;
  • budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury transportu miejskiego oraz komplementarnych form mobilności;
  • digitalizacja systemu mobilności w miastach i ich obszarach funkcjonalnych.

Efektywny i ekologiczny transport

Zrównoważona mobilność miejska to termin odnoszący się do strategii, której celem jest stworzenie efektywnego, przyjaznego dla środowiska i dostępnego dla wszystkich systemu transportu w miastach. Wspiera ona redukcję emisji gazów cieplarnianych, ograniczenie zatłoczenia drogowego, poprawę jakości powietrza oraz zapewnienie łatwego dostępu do transportu publicznego i alternatywnych środków transportu, takich jak rowery, hulajnogi czy car sharing.

Zmniejszenie emisji z transportu stanowi kluczowe wyzwanie i jest głównym celem Europejskiego Zielonego Ładu. Aby skutecznie wspierać jego realizację, niezbędne jest zintegrowane podejście do mobilności miejskiej. Wprowadzenie inteligentnych i ekologicznych rozwiązań w miejskich obszarach funkcjonalnych – uwzględniających interakcje między centrami miast a ich otoczeniem – jest konieczne. W tym kontekście, cyfryzacja i nowe technologie mają ogromny potencjał, który może wpierać ekologiczne formy mobilności miejskiej.

Jak aplikować do naboru „Zrównoważona mobilność miejska”?

Wnioski można składać wyłącznie za pośrednictwem LSI. Nabór trwa od 11 lipca 2023 r. do 18 grudnia 2025 r. do godz. 16.00. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 1,35 mld zł.  

Wybór projektów do dofinansowania nastąpi w sposób niekonkurencyjny. Każde z miast-beneficjentów otrzyma określoną kwotę na realizację projektu, zgodnie z podziałem przedstawionym w regulaminie. Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych, a minimalny wkład własny beneficjenta to 15%.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można znaleźć na stronie.

Pliki do pobrania

Może Cię zainteresować

Opublikowano: 27.06.2023 18:45
Poprawiono: 29.06.2023 15:55
Modyfikujący: marek_rzewuski
Udostępniający: marek_rzewuski
Autor dokumentów: