Pomiń nawigację

4 maja 2023 r.

Dofinansowane szkolenia - majowe oferty w 5 województwach

Maj to coraz dłuższe dni, coraz piękniejsza pogoda, coraz zieleniej, coraz cieplej. Ponoć właśnie w takich warunkach najlepiej zadbać o stan swojej wiedzy. Chyba nie bez powodu właśnie w maju odbywają się matury, nie bez powodu też majowa oferta dofinansowania usług rozwojowych jest szczególnie ciekawa.

  • województwo podkarpackie

Nabór do projektu "Operacja Kwalifikacja"

10 maja rozpocznie się IX tura naboru rekrutacyjnego do projektu "Operacja Kwalifikacja". Nabór potrwa do osiągniecia limitu 900 przesłanych formularzy. Z uwagi na zbliżający się termin zakończenia realizacji projektu możliwe będzie dofinansowanie jedynie takich usług rozwojowych, których termin zakończenia nie przekroczy 31.10.2023 r. Formularze rekrutacyjne do Projektu "Operacja Kwalifikacja!" wformie elektronicznej należy składać za pośrednictwem formularza on-line dostępnego pod tym adresem (link).  (https://www.cdgpolska.pl/projekty-dotacje/oferta/projekty-wlasne/projekty-szkoleniowo-doradcze/ok/formularz/ ). Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i uzyskanie stosownych uprawnień i certyfikatów potwierdzających kwalifikacje przez minimum 1 526 uczestników; osób dorosłych, zamieszkujących teren powiatów: rzeszowski grodzki, rzeszowski ziemski, dębicki, leżajski, łańcucki oraz ropczycko-sędziszowski woj. podkarpackiego poprzez uczestnictwo w kursach realizowanych w ramach projektu.

Więcej informacji na stronie

  • województwo podlaskie

WUP w Białymstoku wznawia nabór 

Nabór na dofinansowanie usług rozwojowych wznawia WUP w Białymstoku. Formularze w wersji elektronicznej będzie można składać 10 maja od godz. 7.30 do godz. 15.30. Pula środków przeznaczona na dofinansowanie we wznowionym naborze wynosi nie mniej niż: 828 800,00 zł. Zastrzega się możliwość zmiany terminu przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych wraz z załącznikami. Nabór dotyczy mikro-, małych oraz średnich przedsiębiorców, posiadających siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu na terenie województwa podlaskiego oraz ich pracowników. Przedsiębiorcy mogą uzyskać dofinansowanie do usług rozwojowych – szkoleniowych, tj. szkolenie, egzamin, usługa o charakterze zawodowym realizowanych w formie stacjonarnej, zdalnej w czasie rzeczywistym oraz mieszanej.

Więcej informacji na stronie

Nabór na rozwój kadr subregionu suwalskiego

Agencja Rozwoju Regionalnego Suwałki informuje, że 5 maja zostanie wznowiony otwarty nabór do projektu pt. „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”. Nabór skierowany do mieszkańców subregionu suwalskiego (tj. miasta Suwałki, Grajewo, powiatów suwalskiego, sejneńskiego, augustowskiego, monieckiego, grajewskiego). W ramach Poddziałania 3.2.1 „Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki” maksymalna kwota dofinansowania wynosi: 9 000 zł/os. W ramach Poddziałania 3.2.2 „Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych” maksymalna kwota dofinansowania to 15 000 zł/os. Nabór będzie otwarty do czasu wykorzystania dostępnych środków finansowych.

Więcej informacji na stronie

  • województwo wielkopolskie

Ponowny nabór na "Rozwój z dotacją"

23 maja zostanie wznowiony nabór formularzy zgłoszeniowych w projekcie „Rozwój z dotacją”. Szczegółowe informacje zostaną opublikowane na stronie WARP 18 maja w zakładce Ważne informacje. Ostatni organizowany 20 kwietnia przez Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. nabór cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Zgodnie z wcześniej przekazywanymi założeniami przyjęto 400 wniosków. Celem projektu jest uzyskanie kwalifikacji przez 2094 osoby dorosłe w wieku aktywności zawodowej zamieszkałe, pracujące lub uczące się w województwie wielkopolskim.

więcej informacji na stronie

  • województwo śląskie

Dodatkowy nabór na wsparcie rozwojowe MŚP  

Od 2 do 5 maja potrwa dodatkowy nabór wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych w projekcie pt. „Wsparcie rozwojowe MŚP w województwie śląskim”. Celem projektu jest wzmocnienie adaptacyjności przedsiębiorstw z województwa śląskiego, poprzez udzielanie dofinansowania na realizację usług rozwojowych świadczonych przez podmioty wpisane do Bazy Usług Rozwojowych. Projekt skierowany jest do MŚP i ich pracowników, którzy chcą się rozwijać poprzez uzyskanie kwalifikacji i nabycie kompetencji zgodnych z indywidualnymi potrzebami. Pula pieniędzy przewidzianych na nabór to  1,1 mln zł. Termin rozpoczęcia usług: od 2 czerwca  roku. Ostateczny termin zakończenia usług dla tego naboru to 15 lipca.

więcej informacji na stronie

  • województwo zachodniopomorskie

Nabór na wsparcie dla firm woj. zachodniopomorskiego


Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego informuje, że 8 maja wznowiony zostaje nabór wniosków o refundację usług rozwojowych w ramach projektu "Dofinansowanie usług rozwojowych dla zachodniopomorskich MMŚP II". Nabór kierowany jest do wszystkich zainteresowanych – nie wprowadzono dodatkowych ograniczeń.

Celem projektu jest wzrost poziomu kwalifikacji pracowników zachodniopomorskich przedsiębiorstw sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Usługi rozwojowe muszą zakończyć się do 31 lipca. Udział w projekcie zwiększy konkurencyjność zachodniopomorskich przedsiębiorców, którzy dzięki zdobytej wiedzy będą mogli w lepszym stopniu wykorzystać swoje zaplecze techniczne i kadrowe i/lub pozyskają nowych pracowników oferując im pozapłacowe świadczenia w postaci podnoszenia kwalifikacji.

Więcej informacji na stronie

Opublikowano: 04.05.2023 14:30
Poprawiono: 04.05.2023 12:30
Modyfikujący: 
Udostępniający: Maria Piechocka
Autor dokumentów: