Pomiń nawigację

17 kwietnia 2023 r.

„Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego – pierwsze rozdanie” – czyli o wsparciu szkoleniowym dla firm z sektora MŚP

Zachęcamy do obejrzenia kolejnych trzech nagrań z marcowej konferencji Bazy Usług Rozwojowych.  O nowych środkach w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego powiedzą przedstawicielki  Departamentu Usług Rozwojowych PARP – Aleksandra Berg-Koza, zastępczyni dyrektora, Małgorzata Kuś, kierowniczka sekcji oraz Katarzyna Karpińska, ekspertka.

Aleksandra Berg-Koza podkreśla, że w najbliższych latach MŚP mogą liczyć na znaczące wsparcie na rozwój kompetencji i kwalifikacji. W kolejnej perspektywie PARP dysponować będzie prawie 1,4 mld zł na realizację projektów w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027. Wsparciem objęte zostaną też firmy szkoleniowo – doradcze, oferujące usługi w BUR. - Sektor usług rozwojowych stoi obecnie przed poważnymi wyzwaniami, zaś dostawcy usług zmuszeni będą do istotnego przemodelowania swoich modeli biznesowych, w których uwzględnią nie tylko nowoczesne technologie, ale również innowacje produktowe i procesowe. Potencjalni uczestnicy wymagać będą coraz większej różnorodności w zakresie sposobu przekazywania treści rozwojowych i doboru środków dydaktycznych.– zauważa Aleksandra Berg-Koza.

Rozmowa z Katarzyna Karpińską poświęcona jest nowemu konkursowi „Akademia HR”, którego celem jest  wyposażenie osób odpowiedzialnych za kształtowanie polityki personalnej w firmach i za zarządzanie zasobami ludzkimi w kompetencje pozwalające na przygotowanie i przeprowadzenie firmy przez proces dostosowania do zmian jakie zachodzą na rynku pracy. 

Małgorzata Kuś przybliży koncepcję Systemu Wczesnego Ostrzegania, czyli wsparcia dla firm w trudnościach. Opowie więcej o finansowaniu usług rozwojowych , przydatnych firmom w trudnościach oferowanych w Bazie Usług Rozwojowych oraz  o nowej inicjatywie  zaplanowanej w programie FERS - Mentoringu dla firm w trudnościach jako metodzie podnoszenia kompetencji przedsiębiorczych. metodzie podnoszenia kompetencji przedsiębiorczych.

Opublikowano: 17.04.2023 12:00
Poprawiono: 24.04.2023 11:35
Modyfikujący: Maria Piechocka
Udostępniający: Maria Piechocka
Autor dokumentów: