Pomiń nawigację

23 stycznia 2023 r.

Aż w 7 województwach można otrzymać dofinansowanie do szkoleń i doradztwa. Sprawdź czy Ty też możesz skorzystać ! aKtualizacja

Każdy wie, że najtrudniej jest zacząć, podjąć ryzyko. Dotyczy to również starań o zdobycie dofinansowania do usług rozwojowych. Warto spróbować, by przekonać się, jak proste są wszelkie procedury i jak wiele korzyści wiąże się z pozyskaniem wsparcia dla siebie, dla pracowników na kursy, szkolenia czy doradztwo.

  •  województwo dolnośląskie

Nabory do Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowe Urzędy Pracy w województwie dolnośląskim rozpoczynają nabory do Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Dla dolnośląskich pracodawców w ramach funduszu w 2023 roku przeznaczono ponad 16,5 mln zł. To wydzielona część środków Funduszu Pracy, która została przeznaczona na finansowanie kształcenia ustawicznego osób pracujących. Fundusze z KFS można przeznaczyć między innymi na kursy, szkolenia, studia podyplomowe. O wyborze konkretnych działań decydują sami pracodawcy. Budżet Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2022 roku to ponad 205 mln złotych z puli podstawowej rozłożonych na 16 województw oraz ponad 51 mln zł z rezerwy KFS.

Więcej informacji na stronie

  • województwo kujawsko-pomorskie

Regionalny Fundusz Szkoleniowy – nowy nabór

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia na usługi rozwojowe w ramach projektu „Regionalny Fundusz Szkoleniowy- usługi rozwojowe dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego i ich pracowników”. Wnioski należy złożyć w generatorze dostępnym na stronie www.uslugirozwojowe.tarr.org.pl  w terminie od 24 stycznia oraz w formie skanu opatrzonego odręcznym podpisem.  Dokumenty mogą składać przedsiębiorstwa posiadające status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy, siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz diagnozę potrzeb rozwojowych. Do wsparcia w ramach projektu kwalifikują się wnioski o udzielenie wsparcia obejmujące usługi rozwojowe wpisane do Bazy Usług Rozwojowych. Wielkość środków przeznaczonych na nabór wynosi: 2,5 mln zł

Więcej informacji na stronie

  • województwo lubelskie

Wsparcie dla przedsiębiorców z podregionów bialskiego i chełmsko-zamojskiego

O kolejnej sesji naboru formularzy zgłoszeniowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z podregionów bialskiego i chełmsko-zamojskiego na wsparcie usług rozwojowych informuje Stowarzyszenie Rozwoju Aktywności Społecznej „Triada”.  Sesja naboru trwać będzie od 23 stycznia 2023 do 27 stycznia 2023 roku. Maksymalna kwota dofinansowania na pojedynczą usługę rozwojową dla jednej osoby wynosi 3.950 zł. Przy wyborze usługi rozwojowej należy pamiętać, by termin jej zakończenia nie przekroczył 31 sierpnia. Dofinansowanie do usług, których termin zakończenia przekracza tę datę nie może zostać przyznane z uwagi na okres realizacji projektu.

Więcej informacji na stronie

  • województwo łódzkie

XXII runda naboru do Strefy RozwoYou 2.

Trwa XXII runda naboru do Strefy RozwoYou 2. Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców z terenu województwa łódzkiego. Alokacja: 1 000 000 zł. Jest to ostatnia runda naboru w tym projekcie. Priorytetowo rozpatrywane będą wnioski o bony rozwojowe dla pracowników 50+, osób o niskich kwalifikacjach, obywateli Ukrainy. Operator podjął decyzję o możliwości ponownego aplikowania przez MŚP, które korzystało już ze wsparcia w ramach projektu. Limit na pracownika w ramach całego okresu trwania projektu wynosi 9 240 zł (w tym minimalny wkład własny 20%). Bony będą ważne do 31 marca 2023 r.

Więcej informacji na stronie

  • województwo małopolskie

Nabór na Małopolskie Bony Rozwojowe plus

Do 24 stycznia trwa kolejny nabór do projektu Małopolskie Bony Rozwojowe plus. O wsparcie mogą się starać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego wraz z metropolią krakowską (Miasto Kraków, powiat: krakowski, miechowski, proszowicki, wielicki, bocheński, myślenicki). Pula podstawowa w naborze wynosi 3,5 mln zł, pula rezerwowa – 2,8 mln zł.

Więcej informacji na stronie

Bony sukcesu – przedłużony nabór

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem projektem „Bony Sukcesu” nabór do projektu został wydłużony do 31 stycznia. W przypadku wyczerpania środków nabór może zostać zamknięty wcześniej.O wsparcie ubiegać się mogą przedsiębiorcy sektora MŚP posiadający siedzibę w Małopolsce. Przedsiębiorcy będą mogli uzyskać maksymalnie po dwa granty w wysokości do 20 tys. zł, które pozwolą im na zakup specjalistycznych usług doradczych. Poziom dofinansowania może wynieść do 95%. Wszystkie zgłoszenia złożone po zamknięciu naboru będą wpisywane na listę rezerwową.

Więcej informacji na stronie

Nabór wniosków w projekcie „Sądeckie Bony Szkoleniowe”.

23 stycznia rusza 26. nabór wniosków na bony rozwojowe w projekcie „Sądeckie Bony Szkoleniowe”. W naborze dostępne będą jedynie bony z dofinansowaniem w wysokości 50%. Zakończenie naboru nastąpi z chwilą wyczerpania alokacji wraz z pulą rezerwową, najpóźniej 2 lutego.  Podstawowa pula alokacji: 280 tys. zł. Decyduje kolejność zgłoszeń. Rejestracja w systemie i złożenie wniosku są bezpłatne.

Projekt „Sądeckie Bony Szkoleniowe” kierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu subregionu sądeckiego, czyli miasta Nowy Sącz, powiatu nowosądeckiego, limanowskiego lub gorlickiego oraz do pracowników tych firm. 

Więcej informacji na stronie

Kolejny nabór na Bon dla Podhalańskiego Przedsiębiorcy

Maksymalnie do 6 lutego potrwa nabór wniosków w projekcie „Bon dla Podhalańskiego Przedsiębiorcy”. Pula podstawowa: to 300 tys. zł, pula rezerwowa – 20 tys. zł. Projekt skierowany jest do przedsiębiorców oraz ich pracowników, w tym osób prowadzących działalność na własny rachunek, działających na terenie subregionu podhalańskiego (powiat nowotarski, suski i tatrzański). Decyduje kolejność zgłoszeń. Nabór trwa od 9 stycznia.

Więcej informacji na stronie

Nowe środki dla firm subregionu Małopolski Zachodniej

Od 23 do 27 stycznia potrwa nabór wniosków na bony rozwojowe w kolejnym naborze realizowanym w ramach projektu "Rozwój kompetencji kadr sektora MŚP subregionu Małopolski Zachodniej". Poziom alokacji: 900 tys. zł. Decyduje kolejność zgłoszeń. Projekt kierowany jest do podmiotów działających na terenie subregionu Małopolski Zachodniej (powiat wadowicki, oświęcimski, chrzanowski, olkuski).

Więcej informacji na stronie

Wznowienie naboru do projektu "Fundusz Usług Rozwojowych w województwie zachodniopomorskim – FUR2"

Od 11 stycznia trwa nabór wniosków o refundację usług rozwojowych w projekcie "Fundusz Usług Rozwojowych w województwie zachodniopomorskim – FUR2". Nabór kierowany jest wyłącznie do osób w wieku powyżej 50 lat.  Wnioski należy składać za pośrednictwem nowego generatora dostępnego na stronie: https://fur.pfp.com.pl/

Operator Podmiotowego Systemu Finansowania w województwie zachodniopomorskim poinformował, że alokacja przeznaczona na I kwartał 2023 roku wynosi 3 mln zł.

Więcej informacji

24 nabór do projektu "Bon dla Podhalańskiego Przedsiębiorcy"

ogłoszony został 24 nabór do projektu „Bon dla Podhalańskiego Przedsiębiorcy”. Składanie wniosków o umowę jest możliwe od 31.01.2023 r. od godz. 10:00.

Zakończenie naboru planowane jest na 20.02.2023 (godz. 16:00) lub po wyczerpaniu kwoty alokacji (300 000 zł) wraz z pulą rezerwową (10 000 zł).

Szczegółowe informacje 

  • województwo warmińsko-mazurskie

Nabór do projektu Menadżer 4.0

Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka podało, że 20 stycznia rozpoczął się nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach projektu "Akademia Menadżera MMŚP – kompetencje w zakresie cyfryzacji". Celem projektu jest wzrost kompetencji właścicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, pracowników MŚP zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych oraz pracowników, wobec których właściciele mają plany związane z awansem na stanowisko kierownicze w zakresie transformacji cyfrowej przedsiębiorstwa w oparciu o usługi dostępne w Bazie Usług Rozwojowych.

Więcej informacji na stronie

  • województwo zachodniopomorskie

Wznowienie naboru do projektu "Fundusz Usług Rozwojowych w województwie zachodniopomorskim – FUR2"

Od 11 stycznia trwa nabór wniosków o refundację usług rozwojowych w projekcie "Fundusz Usług Rozwojowych w województwie zachodniopomorskim – FUR2". Nabór kierowany jest wyłącznie do osób w wieku powyżej 50 lat.  Wnioski należy składać za pośrednictwem nowego generatora dostępnego na stronie: https://fur.pfp.com.pl/

Operator Podmiotowego Systemu Finansowania w województwie zachodniopomorskim poinformował, że alokacja przeznaczona na I kwartał 2023 roku wynosi 3 mln zł.

Więcej informacji

FUR2 – Fundusz Usług Rozwojowych w województwie zachodniopomorskim - nowy nabór dla wszystkich bez ograniczeń 

Polska Fundacja Przedsiębiorczości jako Operator Podmiotowego Systemu Finansowania w województwie zachodniopomorskim, informuje, że 02 lutego 2023 r. o godz. 08:00, wznawiany jest  nabór wniosków dla wszystkich bez ograniczeń! Alokacja środków przeznaczona na I kwartał 2023 roku wynosi 3.000.000,00 zł (zgodnie z §7 ust. 4 Regulaminu).

Więcej informacji

 

Może Cię zainteresować

Opublikowano: 23.01.2023 13:00
Poprawiono: 30.01.2023 08:09
Modyfikujący: Maria Piechocka
Udostępniający: Maria Piechocka
Autor dokumentów: