Pomiń nawigację

4 stycznia 2023 r.

Zbuduj swój zespół - skorzystaj ze szkoleń dla firm budowlanych

Od początku tego roku w projektach współfinansowanych ze środków UE w ramach działania Kompetencje dla sektorów w sektorze budowlanym połączono wszystkie rekomendacje: nr 1/2018, 2/2019 oraz 3/2020. Dzięki temu wszystkie szkolenia są dostępne u obydwu operatorów obsługujących ten sektor tj. KDK INFO i Fundusz Regionu Wałbrzyskiego. Mamy nadzieję, że to ułatwi przedsiębiorcom proces wyboru potrzebnych im szkoleń.

Dla branży przygotowano możliwości podniesienia kompetencji miękkich takich jak:

 • znajomość użytkowa języka polskiego wśród obcokrajowców do bezpiecznej i efektywnej pracy na budowie;
 • sporządzanie kosztorysów oraz dokumentacji przetargowej na roboty budowlane;
 • wykorzystywanie najnowszych technologii IT w budownictwie;
 • kierowanie projektami budowlanymi w zakresie techniczno-finansowym;
 • sporządzanie planów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
 • umiejętności w zakresie stosowania technologii BIM (building information modelling),

jak i kompetencji specjalistycznych:

 • dekarz;
 • betoniarz – zbrojarz;
 • kamieniarz;
 • wykorzystywanie dronów w budownictwie;
 • umiejętność bezpiecznej obsługi sprzętu budowlanego i maszyn budowlanych typu spycharki, równiarki, koparki;
 • uprawnienia do obsługi podestów ruchomych przejezdnych;
 • umiejętność operowania maszynami i urządzeniami roboczymi, budowlanymi i drogowymi w zakresie III klasy usprawnień.

Powyżej wymieniono tylko część, z całej gamy szkoleń dla pracowników sektora budowlanego.  Przypominajmy, że wybór oferty odbywa się za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych przy ewentualnym wsparciu Operatora.

Projekt skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących aktywną działalność w sektorze budownictwa, jak również – co jest nowością - przedsiębiorstw dopiero rozpoczynających działalność w branży. Uczestnikami projektu są właściciele firm oraz ich pracownicy zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę.

Szczegółowych informacji udzielają operatorzy: KDK INFO oraz  Fundusz Regionu Wałbrzyskieg.

Zapraszamy do rejestracji na stronie PARP poprzez fomularz rejestracyjny 

Firmy szkoleniowe i doradcze zachęcamy do organizacji usług rozwojowych z możliwością dofinansowania dla Przedsiębiorców, które wpisywać się będą w przygotowane rekomendacje:

https://www.parp.gov.pl/storage/grants/documents/311/Rekomendacja-Rady-ds-kompetencji-w-sektorze-budownictwa_12_08_2022.pdf oraz https://www.parp.gov.pl/storage/grants/documents/64/Rekomendacja-nr-2-Rady-ds.-kompetencji-w-sektorze-Budownictwa---aktualizacja_dodane_04_01_2023.pdf

 

 

Opublikowano: 04.01.2023 12:40
Poprawiono: 09.01.2023 11:37
Modyfikujący: Maria Piechocka
Udostępniający: Maria Piechocka
Autor dokumentów: