Pomiń nawigację

3 stycznia 2023 r.

Sprawdź jak minął rok w Bazie Usług Rozwojowych: 425 mln zł dofinansowania, 78 tys, przeszkolonych osób.

Coraz więcej Polaków już wie, że bez sukcesywnego doskonalenia swoich umiejętności ich obecność na rynku pracy będzie mniej pewna, utrzymanie się w obecnej firmie – trudniejsze, a podwyżka czy awans  – raczej nierealne. Dlatego nie dziwi, że 2022 rok to kolejny już czas bardzo Intensywny dla Bazy Usług Rozwojowych. A działo się naprawdę dużo.

- Z usług oferowanych w BUR skorzystało aż 78 tys. pracowników i właścicieli firm z sektora MŚP oraz osób prywatnych. Dzięki BUR zrealizowano ponad 44 tys. usług szkoleniowych i doradczych, które trwały  łącznie aż 1 821 564 godziny. Przedsiębiorcy i ich pracownicy, chcący podnieść swoje  kwalifikacje, codziennie mieli do wyboru prawie 20 tys. usług. Każdego miesiąca w BUR  publikowano średnio 10 tys. nowych usług rozwojowych,  a 7,5 tysięcy nowych użytkowników zakładało swoje konta w BUR, aby móc korzystać  z szerokiej oferty systemu. Łącznie odnotowano ponad 143 tys. zapisów na szkolenia – podsumował Paweł Startek, kierownik sekcji w Departamencie Rozwoju Kard w Przedsiębiorstwach PARP.  

Baza Usług Rozwojowych działa już na polskim rynku ponad 7 lat. Stale przybywa w niej nowych firm które oferują swoje usługi rozwojowe.  W ub. roku 560 nowych firm szkoleniowych i doradczych zostało wpisanych do systemu i uzyskało możliwość oferowania swoich usług. 78 proc kursów odbyło się stacjonarnie, a blisko 1/5 zajęć została zrealizowana zdalnie lub w formule mieszanej. Usługi odbyły się w prawie 1,5 tys. różnych lokalizacjach, na terenie całego kraju. W ub. roku operatorzy podpisali ponad 40 tys. umów na realizację szkoleń  zamieszczonych w Bazie, na łączną kwotę ponad 425  mln zł. To oznacza, że  przedsiębiorcy nawet w tak trudnym czasie jak pandemia chcą się szkolić i podnosić swoje kompetencje, a korzystając z BUR mogą otrzymać na nie europejskie dofinansowanie.

Na bieżąco wsłuchujemy się w głosy i oczekiwania naszych użytkowników dotyczące funkcjonowania Bazy. Pracujemy nad tym, aby korzystanie z niej było intuicyjne i przyjazne. W 2022 roku uruchomiliśmy API dla systemu BUR, jako pierwszego systemu informatycznego w PARP. Jesteśmy także na końcowym etapie integracji BUR z Węzłem Krajowym (login.gov.pl). W pierwszych dniach nowego roku wprowadzimy do systemu narzędzie porównywarki cen usług, wyczekiwane zarówno przez Operatorów jak i przez Dostawców Usług .

Aby zapewnić jak najwyższą jakość usług w BUR przeprowadziliśmy łącznie 142 audyty, w tym 55 audytów planowych dostawców usług, 35 doraźnych audytów dostawców usług i 52 doraźne audyty usług. Zweryfikowaliśmy ponad 5 tys. kart dostawców usług  i ponad 2,5 tys. kart usług. Miesięcznie obsługiwaliśmy 190 zapytań przesłanych mailowa na adres weryfikacja_bur.

- Aby umożliwić korzystania z BUR obywatelom Ukrainy, mieszkającym  w Polsce przygotowaliśmy samouczek po ukraińsku, pokazujący jak korzystać z BUR i w jaki sposób można otrzymać  dofinansowanie UE do szkoleń. Nie zatrzymujemy się i cały czas chcemy aby cały system Bazy Usług Rozwojowych się  polepszał. Prowadzimy „Audyt użyteczności systemu informatycznego”. To wyniki tego badania, czyli głos użytkowników wskazuje nam, w którym kierunku powinniśmy się rozwijać i co powinniśmy w nim zmieniać. Wyniki „ Badania aktywności podmiotów” przeprowadzone w zeszłym roku odpowiedziało nam na pytanie, dlaczego niektóre podmioty w BUR są mało aktywne, i jakie są powody dla których firmy szkoleniowo-doradcze nie rejestrują się  w BUR.  Rekomendacje z badania będziemy wdrażać już w nowym roku.

„Przeprowadzona w ub. roku kolejna edycja „Badania cen rynkowych” potwierdziła, że ceny usług  oferowanych w BUR nie różnią się od cen usług na rynku komercyjnym– powiedział Paweł Startek.

Opublikowano: 03.01.2023 14:16
Poprawiono: 05.01.2023 09:16
Modyfikujący: marek_rzewuski
Udostępniający: Maria Piechocka
Autor dokumentów: