Pomiń nawigację

2 stycznia 2023 r.

Zadbaj o rozwój w Nowym Roku

Jeżeli to prawda, że piekło jest wybrukowane dobrymi chęciami, bruk najdynamiczniej przyrasta właśnie w okolicy Nowego Roku. Znawcy tematyki noworocznych postanowień, także wieloletni praktycy w tej kwestii potwierdzają, że od długiej listy podejmowanych wraz z Nowym Rokiem postanowień, ślubów i obietnic lepsze jest jedno postanowienie, które jest za to możliwe do utrzymania. Tym jednym, jedynym, za to konsekwentnie wypełnianym może być postanowienie zadbania o własny rozwój. Oto propozycje wsparcia możliwego do uzyskania na usługi rozwojowe w poszczególnych regionach kraju.

  • województwo lubelskie

Rozpoczęcie naboru wniosków w ramach projektu „Usługi rozwojowe dla MŚP z podregionu lubelskiego”

2 stycznia rozpoczyna się nabór wniosków w projekcie „Usługi rozwojowe dla MŚP z podregionu lubelskiego. II edycja". Nabór kierowany jest do przedsiębiorców i pracowników, którzy nie korzystali wcześniej ze wsparcia w ramach projektu. Sesja naboru potrwa do 9 stycznia.

Wsparcie w ramach projektu jest skierowane wyłącznie do mikro, małych i średnich przedsiębiorców posiadających siedzibę w podregionie lubelskim  (powiaty: lubartowski, lubelski, łęczyński, świdnicki, Lublin) oraz do ich pracowników.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Operatorem jest Wschodnia Agencja Rozwoju.

Więcej informacji na stronie

  • województwo małopolskie

„Sądeckie Bony Szkoleniowe” – nowy nabór

3 stycznia otwarcie naboru wniosków na bony rozwojowe w projekcie „Sądeckie Bony Szkoleniowe”.

Od tego dnia od godziny 10.00 zainteresowani naborem będą mieli możliwość przygotowania i złożenia wniosku Zakończenie naboru nastąpi z chwilą wyczerpania alokacji wraz z pulą rezerwową lub 16 stycznia o godz. 15:00.  Podstawowa pula alokacji: 700 000 zł. Decyduje kolejność zgłoszeń. Rejestracja w systemie i złożenie wniosku są bezpłatne.

Projekt „Sądeckie Bony Szkoleniowe” kierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu subregionu Sądeckiego, czyli miasta Nowy Sącz, powiatu nowosądeckiego, limanowskiego lub gorlickiego oraz do pracowników tych firm.  

Więcej informacji na stronie

„Bony Sukcesu” – nabór do projektu wydłużony do 31 stycznia

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego poinformowała, że w związku z bardzo dużym zainteresowaniem projektem „Bony Sukcesu” nabór do projektu został  wydłużony do 31 stycznia. W przypadku wyczerpania środków nabór może zostać zamknięty przed tym terminem.

O wsparcie ubiegać się mogą przedsiębiorcy sektora MŚP posiadający siedzibę w Małopolsce. Przedsiębiorcy będą mogli uzyskać maksymalnie po dwa granty w wysokości do 20 tys. zł, które pozwolą im na zakup specjalistycznych usług doradczych. Poziom dofinansowania może wynieść do 95%.

Wszystkie zgłoszenia złożone po zamknięciu naboru  będą wpisywane na listę rezerwową. MARR zachęca wszystkich tych, którzy nie zdążyli przygotować dokumentacji w grudniu do przesłania zgłoszenia w styczniu.

Więcej informacji na stronie

  • województwo zachodniopomorskie

Zgłoszenia do projektu "Usługi rozwojowe kluczem do sukcesu przedsiębiorstwa" bez ograniczeń wiekowych

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego poinformowała, że z dniem 2 stycznia cofnięte zostanie ograniczenie zgłoszeń do projektu "Usługi rozwojowe kluczem do sukcesu przedsiębiorstwa" dotyczące uczestników w wieku 50+.

Alokacja przeznaczona na I kwartał 2023 roku wynosi 3.000.000,00 zł. Wnioski są rejestrowane zgodnie z kolejnością wpływu na skrzynkę operatora.

Więcej informacji na stronie

"Dofinansowanie usług rozwojowych dla zachodniopomorskich MMŚP II " – wznowienie naboru

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego wznawia od 9 stycznia nabór wniosków o refundację usług rozwojowych w ramach projektu "Dofinansowanie usług rozwojowych dla zachodniopomorskich MMŚP II"

Projekt skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mających swoją siedzibę w województwie zachodniopomorskim oraz ich pracowników, którzy są zatrudnieni na terenie województwa.

Alokacja przeznaczona na I kwartał 2023 roku wynosi 1 500 000,00 zł. Nie ma dodatkowych ograniczeń w naborze.

Więcej informacji na stronie

Wznowienie naboru do projektu "Fundusz Usług Rozwojowych w województwie zachodniopomorskim – FUR2"

Do 10 stycznia potrwa przerwa w naborze wniosków  o refundację usług rozwojowych w projekcie "Fundusz Usług Rozwojowych w województwie zachodniopomorskim – FUR2". Przyjmowanie wniosków zostanie wznowione 11 stycznia.  Nabór będzie kierowany wyłącznie do osób w  wieku powyżej 50 lat.

Operator Podmiotowego Systemu Finansowania w województwie zachodniopomorskim poinformował, że wnioski, które wpłyną od  1 do 10 stycznia nie będą rejestrowane i rozpatrywane.

Alokacja przeznaczona na I kwartał 2023 roku wynosi 3.000.000,00 zł

Więcej informacji

 

Opublikowano: 02.01.2023 09:53
Poprawiono: 02.01.2023 08:54
Modyfikujący: Maria Piechocka
Udostępniający: Maria Piechocka
Autor dokumentów: