Pomiń nawigację

19 września 2022 r.

Wsparcie szkoleniowe dla firm turystycznych

W związku toczącą się wojną w Ukrainie oraz jej skutkami dla polskiej branży turystycznej, Rada Sektorowa ds. Turystyki dokonała aktualizacji rekomendacji wdrażanych w ramach działania Kompetencje dla sektorów. Zostały one  poszerzone o nowe szkolenia  oferowane przez dwóch operatorów.

Wsparcie w zakresie szkoleń z zarządzania międzykulturowym i międzypokoleniowym zespołem oraz zarządzenia zmianą realizuje Instytut ADN sp. z.o.o. sp.k. Zgłoszenie do projektu można przesłać za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie konkursu Kompetencje dla sektorów.

Natomiast szkolenia z zakresu prawa pracy w turystyce, zarządzania zespołem międzykulturowym, kursy języka ukraińskiego dla kadry zarządzającej oraz języka polskiego dla osób podejmujących pracę w branży turystycznej zapewnia Certes sp. z o.o. Do projektu można zgłosić się za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie konkursu Kompetencje dla sektorów 2.

Ze wsparcia skorzystać mogą mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z branży turystycznej, które:

  • planujące przeszkolić pracowników;
  • spełniające warunki uzyskania pomocy de minimis lub pomocy publicznej;
  • wniosą wkład prywatny w wysokości nie mniejszej niż 20% kwoty wsparcia.

Więcej informacji nt. wsparcia dla branży turystycznej znaleźć można na stronach konkursów Kompetencje dla sektorów oraz Kompetencje dla sektorów 2.

Zapraszamy do aplikowania.   


Opublikowano: 19.09.2022 15:14
Poprawiono: 19.09.2022 13:23
Modyfikujący: 
Udostępniający: Maria Piechocka
Autor dokumentów: