Pomiń nawigację

13 września 2022 r.

Czego pragną kobiety (w pracy)?

Dwie dekady temu Mel Gibson w kasowym hicie filmowym dowiedział się, dzięki nabytym w niezwykły sposób umiejętnościom, czego rzeczywiście pragną kobiety. Dziś, dzięki raportowi ManpowerGroup, szefowie firm mogą się przekonać (bez nadzwyczajnie zdobytego talentu), że pracownicy pragną rozwijać swoje umiejętności.

Autorzy raportu pt. "Czego pragną pracownicy" wskazują, że zmiany wywołane przez pandemię przyspieszyły trendy, które narastały od pewnego czasu: pracownicy chcą elastycznego czasu pracy, chcą czuć się doceniani przez kierownictwo, domagają się też dogodnych warunków do rozwoju.

"Pracownicy nie chcą rezygnować z elastyczności jaką zyskali w ostatnich miesiącach, potrzebują więcej działań zapobiegających wypaleniu zawodowemu. Chcą się rozwijać i są gotowi mówić o tym głośno, czego dowodem jest widoczna w ostatnich miesiącach reorganizacja priorytetów wielu firm" – zauważa dyrektor generalny ManpowerGroup w Polsce Tomasz Walenczak

Jak dodaje, pracownicy oczekują więcej zarówno od organizacji, liderów, ale także życia zawodowego.

"Dobre samopoczucie emocjonalne oraz fizyczne znajdują się obecnie na pierwszym miejscu wśród priorytetów talentów. Pracodawcy powinni wsłuchać się w potrzeby talentów i przeanalizować działania, aby przyciągnąć i zatrzymać zatrudnione osoby na wysokokonkurencyjnym rynku pracy" – podkreśla.

Grunt to elastyczna praca

Z raportu wynika, że pracownicy we wszystkich sektorach, na każdym szczeblu, domagają się większej autonomii w zakresie czasu pracy, możliwości decydowania o godzinie rozpoczęcia i zakończenia dnia pracy oraz wyboru schematów zmianowych. Wszystko po to, by móc dopasować je do indywidualnych potrzeb.

Aż 93% wszystkich pracowników zauważyło, że elastyczność poprawiła jakość ich pracy; 73% chce przejścia na model pracy czterech dni w tygodniu – przy zachowaniu dotychczasowego wynagrodzenia, tyle samo osób chce samodzielnie ustalać początek i koniec dnia pracy.

Raport wskazuje też, że wywołany pandemią przewrót zawodowego życia Polaków obudził u nich potrzebę pracy opartej na celu; przyszłość należy do firm zorientowanych na cel i otwartych na wspieranie potrzeb pracowników.

"Aby praca była czymś pozytywnym dla ludzi, liderzy muszą oferować więcej: elastyczności; autonomii; wsparcia w zakresie dobrego samopoczucia fizycznego i psychicznego; zaufania; coachingu i rozwoju" - podkreślają autorzy raportu.

Dajcie im się rozwijać!

Pracownicy pytani o to, czego oczekują od liderów w pierwszym rzędzie (94% wskazań) podali, że chcą sprawiedliwego wynagrodzenia za wykonywaną pracę. Jednak aż 81 proc. zapytanych o to osób wskazało na możliwość rozwoju kariery. To dla pracowników sprawa niemal tak ważna, jak kwestia bezpiecznych i przyjaznych warunków pracy czy zapewnienia ubezpieczenia zdrowotnego i innych profitów.

Gdyby Mel Gibson pytał: aż 81% pań uznało, że rozwój zawodowy ma dla nich istotne znaczenie. Co ciekawe, jest to aż 11 pp. więcej niż w przypadku mężczyzn!  Więcej kobiet niż mężczyzn głośno mówi, że potrzebuje też doradztwa zawodowego – takie oczekiwanie wyraziło 59% pań i 45 proc. panów.

Możliwość zdobywania nowych umiejętności należy też do ścisłej czołówki, jeśli chodzi o najważniejsze dla pracowników czynniki związane z celami i wartościami firmy. Na ten właśnie czynnik wskazało 75% ankietowanych. Wyżej uplasowały się jedynie: motywacja i pasja do pracy (76% wskazań) oraz docenianie wykonywanej pracy przez kierownictwo (81%)

Pracodawcom pozostaje się wsłuchać…

Z badania wynika też, że pracownicy oczekują wsparcia i uszanowania ich potrzeb w kwestii ich życia rodzinnego – po to, by lepiej dobrać proporcje między życiem domowym i zawodowym. Wymagają też większego wsparcia w utrzymaniu dobrostanu psychicznego oraz zapewnienia możliwości budowania kondycji psychicznej. Obie te sprawy mają oczywisty i ścisły związek z pandemią

W konkluzjach raportu wskazano, że współczesny pracownik chce od swojego miejsca pracy czegoś więcej, niż zapewnienia mu możliwości przetrwania. Pracodawcom pozostaje się teraz w słuchać w głos załogi…

"Wpływ oczekiwań zatrudnionych osób oraz zmiany dynamiki miejsca pracy pozostaną z nami na zawsze. Pracodawcy, którzy są skłonni zatrzymać się, posłuchać i podjąć działania mające na celu przyciągnięcie, pielęgnowanie i utrzymanie najlepszych talentów w organizacji, pozostaną liderami na konkurencyjnym rynku pracy" – podkreślają autorzy raportu.

Cały materiał można znaleźć tutaj

 

Opublikowano: 13.09.2022 13:13
Poprawiono: 13.09.2022 11:13
Modyfikujący: 
Udostępniający: Maria Piechocka
Autor dokumentów: