Pomiń nawigację

7 września 2022 r.

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z woj. lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego , podlaskiego i zachodniopomorskiego mogą liczyć na dofinansowane szkolenia

Wraz z początkiem września w wielu regionach kraju ogłoszone zostały nowe nabory wniosków dotyczących dofinansowania usług rozwojowych. Wnioski na usługi rozwojowe są proste, ich wypełnianie nie powinno przysporzyć większych problemów. Zawsze też można też liczyć na wsparcie przy ich uzupełnianiu. Warto pamiętać, że wielkość dostępnych środków jest ograniczona, podobnie jak i czas trwania naborów.

województwo lubuskie

Zniesienie ograniczeń na Lubuskie Bony Szkoleniowe i Rozwojowe  

Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa informuje, że od 5 września nabór wniosków od przedsiębiorców na Lubuskie Bony Szkoleniowe odbywa się bez ograniczeń w dostępności. Projekt: "Lubuskie Bony Szkoleniowe w subregionie gorzowskim - edycja II" jest realizowany na terenie województwa lubuskiego w subregionie gorzowskim w powiatach: strzelecko-drezdeneckim, gorzowskim, słubickim, sulęcińskim, międzyrzeckim oraz w Gorzowie Wielkopolskim. Wcześniej obowiązywały ograniczenia dotyczące m.in. uprzywilejowanych grup (pracownicy 50+ oraz tzw. niskich kwalifikacji) oraz firm prowadzących działalność w ramach Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji (RIS) lub spełniających kryterium „przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu”. ZIPH podała, że w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu nabór będzie prowadzony do 30 maja 2023 r. lub do wyczerpania środków.

Także Agencja Rozwoju Regionalnego w Zielonej Górze informuje, że od 5 września nie ma  ograniczeń w naborze formularzy zgłoszeniowych w ramach projektu „Lubuskie Bony Rozwojowe w subregionie zielonogórskim – edycja II”.

Więcej informacji na temat Lubuskich Bonów Szkoleniowych w subregionie gorzowski tutaj, a w subregionie zielonogórskim tutaj.

województwo łódzkie

XVII runda naboru do Strefy RozwoYou 2

2 września ruszyła XVII runda naboru do Strefy RozwoYou 2. Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców z terenu województwa łódzkiego. Alokacja: 1 000 000 zł. Nabór trwa do 18 września lub do wyczerpania alokacji. W ramach przedsięwzięcia istnieje możliwość realizacji wyłącznie usług długoterminowych, trwających dłużej niż 3 miesiące tj. studia podyplomowe, kursy językowe. Dzięki Strefie RozwoYou 2 mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mające siedzibę lub oddział na terenie województwa łódzkiego mogą uzyskać do 80% dofinansowania na usługi rozwojowe — szkolenia, studia podyplomowe i doradztwo

Więcej informacji na stronie

Nowy nabór na "Kompetencje wysokich lotów"

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego informuje, że od 5 września trwa nowy nabór w projekcie "Kompetencje wysokich lotów". Celem projektu jest udzielenie wsparcia mikro-, małym, średnim i dużym przedsiębiorcom poprzez refundację usług wspierających rozwój przedsiębiorcy, w zakresie wynikającym z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji dotyczących zapotrzebowania na kompetencje w sektorze lotniczo-kosmicznym. Projekt realizowany jest do czerwca 2023 roku.

Więcej informacji na stronie

województwo małopolskie

Nabór na bony rozwojowe dla pracowników z niepełnosprawnościami

15 września otwarty zostanie nabór wniosków na bony rozwojowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z subregionu tarnowskiego. Nabór skierowany jest do firm, które oddelegują do udziału w usługach rozwojowych pracowników z niepełnosprawnościami.

Alokacja środków: 200 000,00 PLN. Nabór skierowany jest wyłącznie do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z subregionu tarnowskiego (powiaty: brzeski, dąbrowski, tarnowski oraz miasto Tarnów). Dotyczy firm, które oddelegują do udziału w usługach rozwojowych pracowników posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Nabór skierowany jest także do tych MŚP, które zatrudniają i planują oddelegować do udziału w usługach rozwojowych, osoby posiadające status uchodźców wojennych z Ukrainy.

więcej informacji na stronie

Bon dla Podhalańskiego Przedsiębiorcy – 19. nabór wniosków

5 września rozpoczął się 19. nabór wniosków w projekcie  Bon dla Podhalańskiego Przedsiębiorcy.  Oferta kierowana jest do przedsiębiorstw mających siedzibę, oddział lub filię na terenie powiatów suskiego, nowotarskiego i tatrzańskiego.  Nabór potrwa do wyczerpania środków, nie dłużej jak do 26 września. Pula podstawowa: 500 000 zł (pula rezerwowa – 100 000 zł). Decyduje kolejność zgłoszeń

Więcej informacji na stronie

województwo podlaskie

Rekrutacja do projektu „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego"
Agencja Rozwoju Regionalnego Ares w Suwałkach informuje, że 13 września zostanie uruchomiona rekrutacja do projektu pt. „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego”. Rekrutacja skierowana jest do mieszkańców subregionu suwalskiego (tj. miasta Suwałki, Grajewo, powiatów suwalskiego, sejneńskiego, augustowskiego, monieckiego, grajewskiego) poniżej 50 roku życia, posiadających wyższe kwalifikacje tj. wykształcenie policealne, studia licencjackie, studia magisterskie, studia podyplomowe.   Limit wniosków – 500. Maksymalna kwota dofinansowania: 9 000 zł/os.

Więcej informacji na stronie.

 województwo zachodniopomorskie

Wznowienie naboru wniosków na usługi rozwojowe

5 września wznowiony został nabór wniosków dla podmiotów zamierzających uzyskać wsparcie dla  osób w wieku 50 lat i więcej w ramach projektu "Dofinansowanie usług rozwojowych dla zachodniopomorskich MMŚP II". Projekt skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mających swoją siedzibę w województwie zachodniopomorskim oraz ich pracowników, którzy są zatrudnieni na terenie województwa. Celem przedsięwzięcia jest wzrost poziomu kwalifikacji pracowników zachodniopomorskich przedsiębiorstw sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

więcej informacji na stronie

 


Opublikowano: 07.09.2022 16:41
Poprawiono: 09.09.2022 16:02
Modyfikujący: Maria Piechocka
Udostępniający: Maria Piechocka
Autor dokumentów: