Pomiń nawigację

18 sierpnia 2022 r.

Erasmus+ START: wypełnij ankietę nt. potrzeb przedsiębiorców rozwijających biznes za granicą

W imieniu Krajowej Izby Gospodarczej zachęcamy Państwa do udziału w badaniu, które pozwoli odpowiednio zaprojektować narzędzia szkoleniowe tak aby mogły służyć głównej grupie docelowej międzynarodowego programu Erasmus+ START: przedsiębiorcom z sektora detalicznego, którzy chcą rozpocząć internacjonalizacje swojego biznesu.

Badanie skierowane jest szczególnie do przedsiębiorców (MŚP) z sektora handlu, którzy mają już za sobą pierwsze doświadczenia w działaniach na arenie międzynarodowej.

Cel badania:

Celem badania wśród MŚP z sektora handlu detalicznego w całej Unii Europejskiej, jest znalezienie ich realnych potrzeb; jakie umiejętności i postawy są niezbędne do pomyślnej internacjonalizacji biznesu detalicznego, a następnie stworzenie szkolenia które pozwali przedsiębiorcom z sektora handlu detalicznego rozwijać te kompetencje

Wypełnienie ankiety zabiera nie więcej niż trzy minuty.

Wypełnij ankietę

O projekcie Erasmus+ START

START ma na celu poprawę umiejętności internacjonalizacji MŚP w sektorze detalicznym w celu zachęcenia detalistów do rozwijania swojej działalności na rynkach międzynarodowych. Projekt będzie zapewniać doświadczonym sprzedawcom i młodzieży lub bezrobotnym zainteresowanym handlem detalicznym narzędzia do rozwoju kariery zawodowej, zdobywanie kompetencji w zakresie internacjonalizacji oraz zdobycie wiedzy wymaganej do opracowania strategii konkurencyjnej, wejście na rynek zagraniczny. Głównym celem projektu START jest pomoc obecnym i przyszłym przedsiębiorcom z sektora detalicznego w opracowaniu międzynarodowej strategii dla swojego biznesu, dzięki odpowiedniemu szkoleniu. Celem jest pomyślne wdrożenie procesu internacjonalizacji, z wykorzystaniem najnowszych dostępnych technologii.


Może Cie zainteresować

Opublikowano: 18.08.2022 13:16
Poprawiono: 18.08.2022 15:11
Modyfikujący: Eryk Rutkowski
Udostępniający: Eryk Rutkowski
Autor dokumentów: