9 czerwca 2022 r.

Aktualizacja listy certyfikatów lub dokumentów poświadczających udzielenie akredytacji – stan na 9 czerwca 2022 r.

Uprzejmie informujemy o aktualizacji listy certyfikatów/ akredytacji podlegających ocenie na potrzeby rejestracji w Bazie Usług Rozwojowych ( Lista certyfikatów/ akredytacji – stan na 9.06.2022 r.).Zachęcamy do zapoznania się z nową listą.  

 


Opublikowano: 09.06.2022 18:15
Poprawiono: 09.06.2022 16:17
Modyfikujący: Maria Piechocka
Udostępniający: Maria Piechocka
Autor dokumentów: