12 kwietnia 2022 r.

To dobry moment, by sprawdzić ofertę dofinansowanych szkoleń

Czy kwiecień to dobry miesiąc na rozpoczęcie nowych szkoleń ? Jak najbardziej. Zwłaszcza, że w wielu województwach prowadzone są nabory, umożliwiające skorzystanie z usług rozwojowych zamieszczonych w BUR , na które można otrzymać dofinansowanie. Do wyboru są m.in. „Operacja kwalifikacja”, „Opolscy zawodowcy 2022, „Bon dla podhalańskiego przedsiębiorcy” czy znany z poprzednich edycji „Przepis na Rozwój”. Jeśli pracujesz w firmie z sektora mikro lub MŚP w woj. łódzkim , opolskim, małopolskim, podkarpackim, zachodniopomorskim, śląskim lub dolnośląskim sprawdź na jakie oferty możesz liczyć. 

Dofinansowanie mogą otrzymać także przedsiębiorcy z sektora lotniczo-kosmicznego chcący podnieść kwalifikacje swoje lub swoich pracownikóww ramach projektu „Kompetencje wysokich lotów”. Możliwości zdobycia nowych kompetencji jest bardzo dużo, szczegóły poniżej.  

 Nabór wniosków na usługi rozwojowe dla firm sektora lotniczo-kosmicznego

7 kwietnia wystartował nabór wniosków na dofinansowanie usług rozwojowych w ramach projektu "Kompetencje wysokich lotów". Projekt kierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z sektora przemysłu lotniczo-kosmicznego, prowadzących działalność na terenie Polski. Przedsiębiorcy chcący podnieść kwalifikacje lub kompetencje swoich pracowników będą mogli skorzystać ze szkoleń dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych. Pierwszeństwo w projekcie będą miały przedsiębiorstwa które wskażą, że w usłudze rozwojowej udział weźmie kobieta lub osoba z niepełnosprawnością oraz firmy, które pierwszy raz aplikują o wsparcie w ramach projektu. Operatorem jest Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Więcej informacji.

Województwo łódzkie

Nabór do kolejnej rundy naboru do Strefy RozwoYou 2 dla przedsiębiorców z łódzkiego

Od 24 marca trwa XV runda naboru do Strefy RozwoYou 2, kierowanego do mikro, małych i średnich przedsiębiorców z terenu województwa łódzkiego. Z możliwości aplikowania mogą skorzystać także przedsiębiorcy, którzy korzystali ze wsparcia tzn. zawarli z operatorem umowę wsparcia i zakończyli usługi rozwojowe, które zostały pozytywnie rozliczone przez operatora.  Alokacja: 5 mln zł. Limit na pracownika 9 240 zł (w tym minimalny wkład własny 20%)

więcej informacji na stronie.

Kwietniowe nabory dla firm z woj. łódzkiego w ramach projektu "Przepis na Rozwój"

Na początku kwietnia rozpoczęły się nabory w ramach projektu "Przepis na Rozwój" kierowane do firm z terenu województwa łódzkiego.

- 4 kwietnia rozpoczął się nabór wniosków na bony krótkoterminowe kierowany do MŚP chcących przeszkolić pracowników w wieku ponad 50 lat. Kwota naboru: 1 157 800 zł, liczba bonów: 16 540 bonów, data ważności bonów: do 4 lipca 2022 r.

- 6 kwietnia ruszył nabór wniosków na bony krótkoterminowe kierowany do MŚP chcących przeszkolić pracowników o niskich kwalifikacjach. Kwota naboru: 629 510 zł, liczba bonów: 8993 bony, data ważności bonów: do 6 lipca 2022 r.

- 8 kwietnia rozpoczął się nabór wniosków na bony krótkoterminowe kierowany do MŚP chcących przeszkolić pracowników bez względu na ich wiek oraz wykształcenie. Kwota naboru: 325 150 zł, liczba bonów: 4645 bonów, data ważności bonów: do 8 lipca 2022 r.

Usługi można będzie realizować w formie stacjonarnej lub zdalnej. W naborach mogą brać udział przedsiębiorcy, którzy  dotąd nie brali udziału w projekcie.

więcej informacji na stronie.

Województwo  małopolskie

Kolejny nabór do projektu „Bon dla Podhalańskiego Przedsiębiorcy”

Od 6 kwietnia przyjmowane są wnioski w ramach 14. naboru do projektu „Bon dla Podhalańskiego Przedsiębiorcy”.   Projekt kierowany jest do przedsiębiorców oraz ich pracowników; firma musi mieć swoją siedzibę, oddział, filię, delegaturę lub jednostkę organizacyjną na terenie subregionu podhalańskiego. Zakończenie naboru planowane jest na 27 kwietnia lub po wyczerpaniu kwoty alokacji (600 000 zł) wraz z pulą rezerwową. Projekt: „Bon dla Podhalańskiego Przedsiębiorcy” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; Oś priorytetowa 8. Rynek pracy; Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian Poddziałanie 8.4.1 Rozwój kompetencji kadr sektora MŚP.

więcej informacji na stronie.

Zawieszona rekrutacja do projektu "Kierunek Kariera" dla osób poniżej 50 roku życia

Ze względu na kończące się środki na dofinansowanie szkoleń w projekcie "Kierunek Kariera" od 1 kwietnia tymczasowo zawieszona została rekrutacja do projektu osób poniżej 50 roku życia. Do wykorzystania pozostały limity miejsc dla dwóch grup osób tj. pracujących osób powyżej 50 roku życia oraz osób z niepełnosprawnościami w wieku od 25 do 65 lat. Uczestnicy projektu muszą mieszkać lub pracować lub uczyć się na terenie województwa małopolskiego, muszą posiadać obywatelstwo polskie, zezwolenie na pobyt lub wizę.  Informacje o ewentualnej możliwości ponownej rekrutacji do projektu "Kierunek Kariera" dla osób pracujących poniżej 50 roku życia będą publikowane na stronie www.kierunek.pociagdokariery.pl 

więcej informacji na stronie.

Województwo opolskie

Wznowienie naboru wniosków w ramach projektu "Opolscy Zawodowcy 2022"

20 kwietnia 2022 r.  wznowiony zostanie nabór wniosków w ramach projektu "Opolscy Zawodowcy 2022". W ramach projektu osoby dorosłe mogą starać się o dofinansowanie do kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych, na które jest zapotrzebowanie na regionalnym rynku  pracy. Dofinansowanie to oferowane jest w ramach bonu szkoleniowego. Projekt kierowany jest do dorosłych mieszkańców województwa opolskiego, w tym także do osób uczących się w tym województwie. Szczególnymi adresatami przedsięwzięcia są osoby o niskich kwalifikacjach, osoby w wieku powyżej  50 lat i mieszkańcy obszarów wiejskich. Z oferty mogą   skorzystać także osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

więcej informacji na stronie.

Województwo podkarpackie

Wznowienie naboru wniosków do projektu "Operacja Kwalifikacja!"

25 kwietnia rozpocznie się VI tura naboru rekrutacyjnego do projektu "Operacja Kwalifikacja!".Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i uzyskanie stosownych uprawnień i certyfikatów  potwierdzających kwalifikacje mieszkańców województwa podkarpackiego. Nabór kierowany jest do osób z terenu powiatów: rzeszowskiego grodzkiego i ziemskiego, dębickiego, leżajskiego, łańcuckiego oraz ropczycko-sędziszowskiego. Z udziału w projekcie wyłączone są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa projekt realizowany jest przez Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. z o.o. oraz Fundację Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "Inwencja".

więcej informacji na stronie.

Województwo śląskie

Wznowienie naboru wniosków w ramach projektu "Podmiotowy System Finansowania. Śląskie ”

12 kwietnia wznowiony został nabór wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych w ramach projektu  pn. „Podmiotowy System Finansowania. Śląskie”. Odbiorcami wsparcia mogą być wyłącznie przedsiębiorstwa sektora MMŚP, prowadzące działalność na obszarze województwa śląskiego, zainteresowane uzyskaniem środków na dofinansowanie usług rozwojowych dla swoich pracowników i kadry zarządzającej w ramach oferty dostępnej w Bazie Usług Rozwojowych. Projekt "Podmiotowy System Finansowania. Śląskie" jest realizowany przez Centrum Szkoleniowo-Doradcze Dr Kurnicki sp.k. w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Siemianowicach Śląskich.

więcej informacji na stronie.

Województwo zachodniopomorskie

Wznowienie naboru wniosków w projekcie "Fundusz Usług Rozwojowych w województwie zachodniopomorskim – FUR2"

1 kwietnia wznowiony został nabór wniosków w projekcie "Fundusz Usług Rozwojowych w województwie zachodniopomorskim – FUR2". Alokacja środków przeznaczona na II kwartał 2022 r. wynosi 4 mln zł. Celem projektu jest wzrost poziomu konkurencyjności i kondycji zachodniopomorskich przedsiębiorstw poprzez zmniejszenie barier w dostępie do usług rozwojowych dla nich oraz ich pracowników. Uczestnicy projektu mogą liczyć na refundację kosztów związanych z realizacją usług rozwojowych w ramach oferty dostępnej w Bazie Usług Rozwojowych. Projekt jest realizowany przez Polską Fundację Przedsiębiorczości w ramach Osi priorytetowej VI Rynek Pracy, Działanie 6.1 "Usługi rozwojowe skierowane do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw na podstawie systemu popytowego".

więcej informacji na stronie.

Wznowienie naboru wniosków o refundację usług rozwojowych dla zachodniopomorskich firm

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego informuje, że 1 kwietnia wznowiła nabór wniosków o refundację usług rozwojowych w ramach projektu "Dofinansowanie usług rozwojowych dla zachodniopomorskich MMŚP II". Celem projektu jest wzrost poziomu kwalifikacji pracowników zachodniopomorskich przedsiębiorstw sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Udział w przedsięwzięciu ma zwiększyć konkurencyjność zachodniopomorskich przedsiębiorców, którzy dzięki zdobytej wiedzy będą mogli w lepszym stopniu wykorzystać swoje zaplecze techniczne i kadrowe oraz pozyskają nowych pracowników, oferując im pozapłacowe świadczenia w postaci podnoszenia kwalifikacji. Alokacja przeznaczona na II kwartał 2022 roku wynosi 6 000 000 zł

więcej informacji na stronie.

Województwo dolnośląskie

Wstrzymanie przyjmowania formularzy zgłoszeniowych do projektu pn. "Partnerstwo na rzecz rozwoju dolnośląskich MMŚP i ich pracowników – Edycja II" 

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Jeleniej Górze (KARR) wstrzymała 4 kwietnia przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych do projektu pn. "Partnerstwo na rzecz rozwoju dolnośląskich MMŚP i ich pracowników – Edycja II".

Wstrzymanie naboru jest czasowe i wynika z przyczyn organizacyjno-rozliczeniowych. Termin wznowienia naboru formularzy zgłoszeniowych zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez stronę internetową KARR. "Partnerstwo na rzecz rozwoju dolnośląskich MMŚP i ich pracowników – Edycja II" to projekt skierowany do przedsiębiorców i ich pracowników, obejmujący rozwój kompetencji osób samozatrudnionych i pracowników MMŚP zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw.

Więcej informacji na stronie.


Opublikowano: 12.04.2022 10:05
Poprawiono: 19.04.2022 13:46
Modyfikujący: Maria Piechocka
Udostępniający: Maria Piechocka
Autor dokumentów: