20 stycznia 2022 r.

Dofinansowane szkolenia - sprawdź aktualną ofertę naborów. Aktualizacja

Przedstawiamy ofertę nowych naborów dotyczących usług rozwojowych, którą przygotowali regionalni Operatorzy. Zapraszamy do zapoznania się z nią  i  skorzystania z dofinansowanych  szkoleń lub doradztwa w Bazie Usług Rozwojowych. Warto to zrobić  jak najszybciej, bo zainteresowanie dofinansowanymi szkoleniami jest bardzo duże, a środki na szybko się kończą. W Bazie Usług Rozwojowych każdy mikro, mały i średni przedsiębiorca może znaleźć szkolenie, jakiego aktualnie poszukuje dla siebie lub swoich pracowników. Baza zawiera ponad 600 tys. ofert usług szkoleniowych i doradczych. 

XII nabór do projektu Bon dla Podhalańskiego Przedsiębiorcy

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka informuje o rozpoczęciu kolejnego naboru do projektu Bon dla Podhalańskiego Przedsiębiorcy. Składanie wniosków o umowę będzie możliwe od 04.02.2022 r. od godz.10:00. Zakończenie naboru planowane jest na 21.02.2022 (godz. 16:00) lub po wyczerpaniu kwoty alokacji (250 000 zł) wraz z pulą rezerwową. Więcej informacji nt. nowego naboru znajduje się tutaj.

Nabór  formularzy zgłoszeniowych w ARR AGROREG S.A. – subregion wałbrzyski

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A., jako Lider Projektu informuje o wznowieniu przyjmowania formularzy zgłoszeniowych do projektu pn. „Partnerstwo na rzecz rozwoju dolnośląskich MMŚP i ich pracowników – edycja II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014—2020. Niniejsze wznowienie naboru odbędzie się w charakterze zamkniętym i jest dedykowane kobietom*. Termin rozpoczęcia przyjmowania formularzy: 20.01.2022 r. godzina: 8:00, termin zakończenia przyjmowania formularzy: 25.01.2022 r. godzina: 14:00 , bądź do wyczerpania 125% dostępnej alokacji .Dostępna alokacja: 150.000,00 PLN; Alokacja do końca realizacji Projektu: 0,00 PLN.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wraz z dokumentacją zgłoszeniową dostępne są ma stronie Projektu.

Komunikat o wznowieniu naboru formularzy zgłoszeniowych przez KARR S.A. – subregion jeleniogórski

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A., jako Lider Projektu informuje o wznowieniu przyjmowania formularzy zgłoszeniowych do projektu pn. „Partnerstwo na rzecz rozwoju dolnośląskich MMŚP I ich pracowników – edycja II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014—2020. Niniejsze wznowienie naboru odbędzie się w charakterze zamkniętym i jest dedykowane kobietom. Termin rozpoczęcia przyjmowania formularzy: 24.01.2022 r. godzina: 8:00 ,termin zakończenia przyjmowania formularzy: 28.01.2022 r. godzina: 15:00 , bądź do wyczerpania 125% dostępnej alokacji.

Dostępna alokacja: 139 000,00 PLN; Alokacja do końca realizacji Projektu: 30 768,84 PLN.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wraz z dokumentacją zgłoszeniową dostępne są na stronie Projektu

Nowe nabory do projektu Przepis na Rozwój 3 w województwie łódzkim

  1. Nabór K27

Nabór bonów krótkoterminowych dedykowany dla MŚP, którzy nie brali udziału w Projekcie, chcących przeszkolić pracowników będących osobami o niskich kwalifikacjach. Data naboru: 24.01.2022 r., godz. 8:00

  • Kwota naboru (alokacja): 586 600,00 zł
  • Liczba bonów: 8380 bonów
  • Bony krótkie, data ważności bonów: do 24.04.2022 r. (termin zakończenia realizacji usług).
  1. Nabór K28

Nabór bonów krótkoterminowych dedykowany dla MŚP chcących przeszkolić pracowników będących w wieku 50 plus. Data naboru: 25.01.2022 r., godz. 8:00

  • Kwota naboru (alokacja): 1 007 370,00 zł
  • Liczba bonów: 14 391 bonów
  • Bony krótkie, data ważności bonów: do 25.04.2022 r. (termin zakończenia realizacji usług).

Więcej informacji  

Nabór ciągły dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw wysokiego wzrostu z podregionów bialskiego i chełmsko-zamojskiego

Stowarzyszenie Triada z Chełma 3 stycznia br. otworzyło ciągły nabór formularzy zgłoszeniowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw wysokiego wzrostu z podregionów bialskiego i chełmsko-zamojskiego na wsparcie usług rozwojowych. Nabór skierowany jest tylko do przedsiębiorstw wysokiego wzrostu, których pracownicy nie korzystali wcześniej ze wsparcia w ramach projektu „Usługi rozwojowe dla MŚP w podregionie bialskim i chełmsko-zamojskim”

Zgodnie z zatwierdzonym przez IZ budżetem projektu, poziom dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego przedsiębiorcy lub pracownika oddelegowanego przez przedsiębiorcę jest ograniczony. Operator informuje, iż maksymalna kwota dofinansowania na pojedynczą usługę rozwojową dla jednej osoby wynosi 3.950 zł.

Więcej informacji.

Projekt: „Rozwój kompetencji kadr sektora MŚP subregionu Małopolski Zachodniej”

Zapraszamy do składania wniosków na bony rozwojowe w kolejnym naborze w dniach od 24 stycznia do 28 stycznia 2022 r. Wnioski zgłoszeniowe można wysyłać wyłącznie poprzez system netBon. Przypominamy o konieczności zarejestrowania przedsiębiorstwa w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) przed przystąpieniem do wypełniania wniosku.

Poziom alokacji: 900 000,00 zł 

Więcej informacji 

Nabór wniosków w subregionie tarnowskim

Małopolska Oferta Rozwoju Kwalifikacji i Kompetencji subregion tarnowski informuje o otwarciu naboru wniosków na bony rozwojowe 

  1. 7 lutego 2022 roku o godz. 13.00 planowane jest otwarcie naboru nr 1/2022 wniosków MŚP na dofinansowanie usług rozwojowych z alokacją środków w wysokości 500 000,00 zł.
  2. 9 lutego 2022 roku o godz. 13.00 planowane jest otwarcie naboru nr 2/2022 wniosków MŚP na dofinansowanie usług rozwojowych z alokacją środków w wysokości 1 000 000,00 zł.

Więcej informacji  

Szkolenia dla subregionu tarnobrzeskiego

Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. jako Operator PSF w subregionie tarnobrzeskim ogłasza XVII nabór Formularzy zgłoszeniowych w ramach Projektu „Twój kierunek rozwoju – Finansowanie usług rozwojowych w subregionie tarnobrzeskim". W ramach projektu można uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe dostępne w Bazie Usług Rozwojowych www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Więcej informacji 

Podkarpacka Izba Gospodarcza ogłasza XIV nabór do projektu „Podmiotowy system finansowania usług rozwojowych – subregion „SK” - II edycja.

XIV nabór odbędzie się w okresie: 10.01.2022 – 21.01.2022. Jest on dedykowany  dla mikro, małych i średnich firm oraz ich delegowanych pracowników – mężczyzn wyłącznie w wieku 50+ oraz kobiet bez względu na wiek.

 Więcej informacji 

ZARR  w Szczecinie  - Wznowienie naboru wniosków bez ograniczeń

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego 3 stycznia br. wznowiła nabór wniosków o refundację usług rozwojowych. Alokacja przeznaczona na I kwartał 2022 roku wynosi
6 000 000,00 zł (§7 ust. 4 Regulaminu rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie).

Więcej informacji.

 

 

 


Opublikowano: 20.01.2022 15:21
Poprawiono: 01.02.2022 14:00
Modyfikujący: Maria Piechocka
Udostępniający: Maria Piechocka
Autor dokumentów: