Pomiń nawigację

19 stycznia 2022 r.

Przypomnienie: Bezpieczne usługi rozwojowe w czasie pandemii

Pandemia COVID-19 nie odpuszcza, każdego dnia przybywa zakażeń. Na bieżąco publikowane są komunikaty dotyczące sytuacji epidemicznej w kraju oraz zalecenia dla danych branż. Ich celem jest zwiększenie bezpieczeństwa oraz ochrona życia i zdrowia, poprzez minimalizowanie ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2. 

W związku z powyższym, przypominamy o konieczności bieżącego śledzenia wiadomości  dotyczących możliwości świadczenia usług rozwojowych w czasie pandemii.
Wszelkie informacje w tym zakresie oraz szczegółowe wytyczne dla branż związanych z prowadzeniem szkoleń w trakcie epidemii SARS-CoV-2 wydane przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii  we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym można znaleźć pod adresem.

Zachęcamy do zapoznania się z Wytycznymi dotyczącymi organizacji szkoleń realizowanych stacjonarnie oraz prosimy o stosowanie zawartych tam procedur. Pomoże to zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom usług rozwojowych, a także trenerów i  pracownikom firm świadczących usługi szkoleniowo-doradcze.

Zwracamy uwagę, iż zgodnie z § 7 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe, Podmiot spełnia warunki w zakresie zapewniania należytej jakości świadczenia usług rozwojowych, jeżeli: prowadzi działalność zgodnie z dokumentami założycielskimi oraz obowiązującymi przepisami prawa.

Opublikowano: 19.01.2022 15:58
Poprawiono: 20.01.2022 10:36
Modyfikujący: Maria Piechocka
Udostępniający: Maria Piechocka
Autor dokumentów: