Pomiń nawigację

4 stycznia 2022 r.

Ponad milion godzin szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych w minionym roku

Ubiegły rok był bardzo intensywny dla branży szkoleniowej, także dla administrowanej przez PARP Bazy Usług Rozwojowych, dzięki której zrealizowano niemal 31 tys. usług szkoleniowych i doradczych. Trwały one łącznie 1 125 287 godzin. Skorzystało z nich 173 tys. pracowników i właścicieli firm z sektora MŚP oraz osób prywatnych. Aż 650 nowych firm szkoleniowych i doradczych zostało wpisanych do systemu i uzyskało możliwość oferowania swoich usług.

Baza Usług Rozwojowych (BUR) od ponad 6 lat wspiera polski rynek usług rozwojowych, łącząc firmy szkoleniowe z osobami, które chcą się uczyć i poszerzać swoje kompetencje. Z Bazy mogą korzystać pracownicy i właściciele mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Usługi rozwojowe BUR odpowiadają wizji rozwoju gospodarczego wpisanej w politykę regionalną oraz potrzebom przedsiębiorców. Baza oferuje szeroki wachlarz usług rozwojowych, a przystępna platforma umożliwia szybkie i łatwe wyszukanie interesujących usług. Istnieje również możliwość zamówienia usługi „szytej na miarę”, czyli dopasowanej bezpośrednio do potrzeb konkretnego użytkownika czy przedsiębiorstwa.

Intensywne działania w 2021 roku

 - Szybko zmieniające się otoczenie biznesowe i niespotykany dotąd rozwój i rozpowszechnienie technologii cyfrowych spowodowały dalsze pogłębienie już wcześniej istniejącej luki kompetencyjnej. Pracodawcy nie nadążają wręcz z aktualizację umiejętności pracowników. Ci, którzy są tego świadomi i zdecydują się na inwestycje we właściwe kompetencje będą mieli lepszą pozycję wyjściową gdy poprawi się koniunktura. Dobrze przygotowana i wyposażona we właściwe umiejętności kadra zapewni im wzrost wyników. Baza Usług Rozwojowych wspiera rozwój kompetencji pracowników i właścicieli mikro, małych i średnich firm, a także osób prywatnych, oferując usługi szkoleniowe i doradcze, z których znaczna część jest dostępna z dofinansowaniem europejskim sięgającym nawet 80 proc. Mijający rok był bardzo owocny dla Bazy Usług Rozwojowych, operatorzy podpisali ponad 47 tys. umów na realizację szkoleń, na łączną kwotę niemal 400 mln zł. Zachęcam do skorzystania z BUR także w kolejnym roku –powiedziała Aleksandra Berg-Koza, z-ca dyrektora Departamentu Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach PARP.

Każdego miesiąca publikowano średnio 11 tys. nowych usług rozwojowych, dostępnych dzięki platformie BUR. Łącznie odnotowano aż 139,5 tys. zapisów na szkolenia. Najpopularniejszymi były „Medycyna estetyczna i kosmetologia” (prawie 7,5 tys. zapisów), „Język angielski” (prawie 7 tys.), „Edukacja” (prawie 6,5 tys.), „Zarządzanie przedsiębiorstwem” (prawie 6,5 tys.), „Medycyna” (ponad 5 tys.). 72proc kursów odbyło się stacjonarnie, a blisko 1/3 zajęć została zrealizowana zdalnie lub w formule mieszanej.

Na kursy, szkolenia, doradztwo, coaching i studia podyplomowe można zapisywać się na stronie. Zapraszamy do skorzystania. 

 


Opublikowano: 04.01.2022 12:19
Poprawiono: 04.01.2022 11:20
Modyfikujący: 
Udostępniający: Maria Piechocka
Autor dokumentów: