Pomiń nawigację

31 grudnia 2021 r.

Zbiór Dobrych Praktyk Usług Zdalnego Uczenia się czyli jak oferować profesjonalne usługi zdalne.

Zbiór Dobrych Praktyk Usług Zdalnego Uczenia się został przygotowany przez ekspertów Rady ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych we współpracy z PARP. Jego celem jest  propagowanie najlepszych praktyk dotyczących zdalnych  usług rozwojowych, a efektem dostarczenie profesjonalnej, spełniającej założone cele usługi szkoleniowej i doradczej, odpowiadające na konkretne potrzeby i oczekiwania osób uczących się.  

 W związku z pandemią, na rynku szkoleniowym pojawiła się potrzeba poszerzenia kompetencji potrzebnych do realizowania wysokiej jakości usług zdalnych. Zbiór Dobrych Praktyk Usług Zdalnego Uczenia się przedstawia najważniejsze kompetencje potrzebne do profesjonalnego tworzenia i dostarczania usług świadczonych zdalnie oraz wybrane, profesjonalne praktyki rynkowe. Pokazuje w jaki sposób skutecznie zaprojektować, przygotować i udostępniać usługi zdalne. Zawiera opis procesu realizacji usług wraz z jego głównymi elementami tj. analiza, projektowanie, tworzenie, implementacja i ewaluacja. Przedstawiono w nim wymagania techniczne i aspekty prawne zdalnego nauczania  oraz najpopularniejsze metody, formy i narzędzia stosowane w usługach zdalnych.

Zbiór Dobrych Praktyk Usług Zdalnego Uczenia się to narzędzie przygotowane przede wszystkim dla dostawców usług – firm szkoleniowych i doradczych, przydatne w ich codziennej pracy. Skorzysta na nim także  klient usług rozwojowych, który otrzyma kompendium wiedzy, czego może oczekiwać od usługi realizowanej w formule zdalnej.

Zapraszamy do zapoznania się z opracowanym Zbiorem.


Opublikowano: 31.12.2021 09:43
Poprawiono: 03.01.2022 10:21
Modyfikujący: Maria Piechocka
Udostępniający: Maria Piechocka
Autor dokumentów: