17 listopada 2021

Zapraszamy na webinarium dot. wyników Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego - Sektor IT

We wtorek, 23 listopada odbędzie się Okrągły stół – webinarium w ramach projektu Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego – Sektor IT. Spotkanie będzie doskonałą okazją do poznania, na podstawie wyników drugiej edycji badań BKL,  bieżących i przyszłych potrzeb kompetencyjnych w branży IT. 

Na spotkanie zapraszamy przedsiębiorców, pracowników, przedstawicieli instytucji edukacyjnych (szkół, uczelni, firm szkoleniowych), instytucji rynku pracy, administracji publicznej oraz ekspertów i analityków branżowych, związanych z sektorem IT

W trakcie spotkanie wraz z zaproszonymi ekspertami będziemy dyskutować m.in. o :

  • strategii przedsiębiorstw dotyczących pozyskania pracowników i rozwoju ich kompetencji
  • planach zawodowych przyszłych kadr sektora IT
  • trendach i kompetencjach przyszłości

Bilans Kapitału Ludzkiego (BKL) to unikatowy w skali Polski i Europy monitoring zapotrzebowania na kompetencje na rynku pracy. Realizujemy go w PARP od 2009 r. wraz z Uniwersytetem Jagiellońskim. BKL obejmuje badania przekrojowe – dostarczające ogólnych informacji o sytuacji na rynku pracy oraz badania branżowe w trzech sektorach: finansowym, IT oraz turystyki, których celem jest pogłębienie wiedzy nt. potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych w branżach, w których zostały utworzone Sektorowe Rady ds. Kompetencji.

Link do rejestracji i agendy spotkania.


Opublikowano: 17.11.2021 20:15
Poprawiono: 17.11.2021 20:24
Modyfikujący: Maria Piechocka
Udostępniający: Maria Piechocka
Autor dokumentów: