10 listopada 2021

Aktualizacja listy certyfikatów lub dokumentów poświadczających udzielenie akredytacji – stan na 9 listopada 2021 r.

Uprzejmie informujemy, że dokonaliśmy aktualizacji listy certyfikatów/ akredytacji podlegających ocenie na potrzeby rejestracji w Bazie Usług Rozwojowych.

Aktualna lista certyfikatów/akredytacji znajduje się w serwisie informacyjnym Bazy Usług Rozwojowych.

 

 


Opublikowano: 10.11.2021 11:39
Poprawiono: 10.11.2021 16:09
Modyfikujący: Maria Piechocka
Udostępniający: Maria Piechocka
Autor dokumentów: