4 listopada 2021

Intensywna końcówka roku- nadal można otrzymać środki na dofinansowanie szkoleń w regionach

Wznowienie naboru w woj. zachodniopomorskim

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje o wznowieniu 8 listopada br. naboru wniosków bez ograniczeń w ramach projektu „Dofinansowanie usług rozwojowych dla zachodniopomorskich MMŚP” aż do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na IV kwartał 2021 r.

Więcej informacji na stronie.

Ogłoszenie naboru w województwie podkarpackim (subregion: przemyski grodzki, przemyski ziemski, jarosławski, lubaczowski, przeworski)

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza XXI nabór formularzy zgłoszeniowych w ramach projektu „Fundusz Usług Rozwojowych - wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników z subregionu przemyskiego”. Nabór jest adresowany wyłącznie do  mikro i małych przedsiębiorstw.
Dodatkowo, w przypadku małych przedsiębiorstw o dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie przedsiębiorstwa, które nie otrzymały dotychczas dofinansowania na usługi rozwojowe w ramach projektu „Fundusz Usług Rozwojowych - wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników z subregionu przemyskiego” realizowanego przez Przemyską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

Formularze zgłoszeniowe do projektu można składać w terminie od 10.11.2021 do 26.11.2021

Więcej informacji na stronie.

Trwa nabór w woj. wielkopolskim (podregion leszczyński)

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu informuje, że  trwa XXII tura naboru, która będzie realizowana w terminie do 10.11.2021 do godz. 9.00

Planowana alokacja: 400 949,44 PLN

Szczegółowe warunki rekrutacji i udziału w projekcie zostały opisane w Regulaminie Rekrutacji Uczestników z dnia 01.09.2020 oraz Regulaminie Udziału w Projekcie z dnia 01.09.2020 

Przewidziana alokacja na turę naboru – 400 949,44 PLN

Przewidywany termin publikacji Listy rankingowej – ok. 15.11.2021 r.

Termin realizacji usług rozwojowych – od 01.12.2021 r.

Więcej informacji na stronie.

Przedłużenie naboru w woj. małopolskim (subregion tarnowski)

Krajowe Centrum Pracy jako Operator usług rozwojowych w województwie małopolskim uprzejmie informuje, iż nabór nr 7/2021 wniosków MŚP na dofinansowanie usług rozwojowych z alokacją środków w wysokości 750 000,00 PLN – zostaje przedłużony do 19 listopada 2021 r. z uwagi na fakt, iż nie zostały zakontraktowane wszystkie środki w ramach w/w naboru. Nabór skierowany jest wyłącznie do MŚP, które nie mają podpisanej umowy/ zaakceptowanego wniosku w poprzednich naborach;

Nabór skierowany jest do MŚP, które wykorzystają przyznane środki na usługi realizowane zdalnie* (z zachowaniem określonych przez PARP standardów) lub usługi stacjonarne (MŚP i Podmiot Świadczący Usługę Rozwojową biorą na siebie pełną odpowiedzialność za zapewnienie wszystkim uczestnikom bezpieczeństwa).

Więcej informacji na stronie.

Ogłoszenie naboru w woj. małopolskim (subregion małopolska zachodnia)

Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu jako operator usług rozwojowych w woj. małopolskim zaprasza do składania wniosków na bony rozwojowe w kolejnym naborze.

Wnioski zgłoszeniowe można wysyłać wyłącznie poprzez system netBon od dnia 09.11.2021 r. od godz. 12:00 do dnia 15.11.2021 r. do godz. 12:00 (lub do wyczerpania alokacji). Decyduje kolejność zgłoszeń! Poziom alokacji: 1 600 000,00 zł.

Przypominamy o konieczności zarejestrowania przedsiębiorstwa w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) przed przystąpieniem do wypełniania wniosku.

Więcej informacji na stronie.

 Ogłoszenie naboru w woj. małopolskim (subregion sądecki)

Miasto Nowy Sącz - operator usług rozwojowych w woj. małopolskim ogłasza nabór 11 wniosków o dofinansowanie w ramach bonów rozwojowych w projekcie „Sądeckie Bony Szkoleniowe”.

Rozpoczęcie naboru (oznacza możliwość przygotowania i złożenia wniosku): 03.11.2021 od godz. 10:00

Zakończenie naboru: 08.11.2021 godz. 15:00 (lub do wyczerpania alokacji wraz z pulą rezerwową)

Decyduje kolejność zgłoszeń!

Podstawowa pula alokacji: 600 000 zł

Więcej informacji na stronie.

HRP Group sp. z o.o. operator usług rozwojowych w woj. łódzkim uprzejmie informuje o uruchomieniu nowych naborów:

Nabór K24- nabór bonów krótkoterminowych dedykowany dla MŚP, którzy chcą przeszkolić pracowników będących w wieku 50 plus. 

 • Data naboru: 02.11.2021 r., godz. 8:00.
 • Kwota naboru (alokacja): 894 950,00 zł.
 • Liczba bonów: 12 785 bonów.
 • Bony krótkie, data ważności bonów: do 02.02.2022 r. (termin zakończenia realizacji usług).

Nabór K25- nabór bonów krótkoterminowych dedykowany dla MŚP, którzy chcą przeszkolić pracowników będących osobami o niskich kwalifikacjach.

 • Data naboru: 03.11.2021 r., godz. 8:00.
 • Kwota naboru (alokacja): 558 460,00 zł.
 • Liczba bonów: 7978 bonów.
 • Bony krótkie, data ważności bonów: do 03.02.2022 r. (termin zakończenia realizacji usług).

Nabór K26- nabór bonów krótkoterminowych dedykowany dla MŚP, którzy chcą przeszkolić pracowników bez względu na ich wiek oraz wykształcenie.

 • Data naboru: 04.11.2021 r., godz. 8:00.
 • Kwota naboru (alokacja): 534 380,00 zł.
 • Liczba bonów: 7634 bonów.
 • Bony krótkie, data ważności bonów: do 04.02.2022 r. (termin zakończenia realizacji usług).

Nabór D6- nabór na bony długoterminowe dedykowany dla MŚP, którzy chcą przeszkolić pracowników bez względu na ich wiek oraz wykształcenie. 

 • Data naboru: 05.11.2021 r., godz. 8:00.
 • Kwota naboru (alokacja): 220 780,00 zł.
 • Ilość bonów: 3154 bony.
 • Bony długoterminowe, data ważności bonów: do 05.11.2022 r. (termin zakończenia realizacji usług).

Więcej informacji na stronie.

Wznowienie naboru w woj. dolnośląskim

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., jako operator usług rozwojowych informuje o wznowieniu  przyjmowania formularzy zgłoszeniowych do projektu pn. „Partnerstwo na rzecz rozwoju dolnośląskich MMŚP i ich pracowników – edycja II”.

Wnioski o udzielenie wsparcia mogą zostać złożone przez przedsiębiorstwa:

– z sektora mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy,

– mające swoją jednostkę organizacyjną na obszarze subregionu wałbrzyskiego i wrocławskiego.

Termin rozpoczęcia przyjmowania formularzy: 03.11.2021 r. godzina: 08:00  tj. minimum 7 dni kalendarzowych po ogłoszeniu komunikatu o wznowieniu.

Więcej informacji na stronie.   


Opublikowano: 04.11.2021 09:45
Poprawiono: 04.11.2021 08:46
Modyfikujący: Maria Piechocka
Udostępniający: Maria Piechocka
Autor dokumentów: