20 października 2021

Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa – obejrzyj nagranie z webinarium

Udostępnij

19 października 2021 roku odbyło się webinarium pt.: „Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa”, które poprowadził Tomasz Maślanka – doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse, profesor Katedry Finansów Przedsiębiorstw na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Autor wielu publikacji, m.in. monografii: „Analiza i ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa z wykorzystaniem rachunku przepływów pieniężnych” oraz  „Płynność finansowa determinantą zdolności kontynuacji działalności przedsiębiorstwa”.

Podczas webinarium omówiono m.in.:

  • Materiały źródłowe wykorzystywane w ocenie sytuacji finansowej.
  • Analizę i ocenę płynności finansowej.
  • Analizę i ocenę rentowności jednostki.
  • Pozostałe obszary oceny kondycji finansowej (zadłużenie, wykorzystanie aktywów).
  • Wybrane metody przewidywania upadłości przedsiębiorstwa.

Organizatorem wydarzenia była Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach działań Centrum Rozwoju MŚP.

Zobacz więcej podobnych artykułów