5 października 2021

Nowy kwartał - nowe możliwości dofinansowanych szkoleń

Wraz z początkiem ostatniego kwartału, przedstawiamy Państwu kolejną porcję nowości z regionów dotyczących możliwości pozyskania dofinansowania na usługi rozwojowe w ramach Podmiotowych Systemów Finansowania. Warto wykorzystać jesienne dni i wieczory, aby podnieść swoje kwalifikacje, nauczyć się czegoś nowego. Sprawdź czy tam gdzie mieszkasz, pracujesz można skorzystać ze szkoleń , doradztwa lub studiów podyplomowych z europejskim dofinansowanie. 

Trwa nabór w woj. wielkopolskim

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu jako operator usług rozwojowych w woj. wielkopolskim zaprasza do udziału w XXI turze naboru, która będzie realizowana do 10.10.2021 do godz. 9.00, Przewidziana alokacja na turę naboru – 400 949,44 zł., przewidywany termin publikacji Listy rankingowej – ok. 18.10.2021 r. Termin realizacji usług rozwojowych – od 01.11.2021 r.

Operator przypomina również, iż maksymalna kwota dofinansowania na jednego pracownika to 5 tys. zł niezależnie od ilości usług realizowanych w ramach podpisanej przez przedsiębiorstwo umowy wsparcia.

Więcej informacji na stronie.

Rozpoczęcie naboru w woj. podkarpackim (subregion rzeszowski)

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako Operator Podmiotowego Systemu Finansowania w subregionie rzeszowskim ogłasza 04/SR/2021 nabór na dofinansowanie usług rozwojowych dla MŚP od 04.10.2021 r. od godz. 7:00 do 08.10.2021 r. do godz. 15:30. Dofinansowanie można uzyskać na refundację kosztów usług rozwojowych wpisanych do Bazy Usług Rozwojowych. Termin rozpoczęcia usługi rozwojowej nie wcześniej niż 15.11.2021r.

Więcej informacji na stronie.

Rozpoczęcie naboru w woj. podkarpackim (subregion tarnorzeski)

Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. jako Operator Podmiotowego Systemu Finansowania w subregionie tarnobrzeskim w ramach Projektu „Twój kierunek rozwoju – Finansowanie usług rozwojowych w subregionie tarnobrzeskim" ogłasza XIV nabór na dofinansowanie usług rozwojowych dla MŚP od 08.10.2021 r. do 21.10.2021 r. W ramach projektu można uzyskać dofinansowanie na refundacje usług rozwojowych (np. usług szkoleniowych) wpisanych do Bazy Usług Rozwojowych.

Więcej informacji na stronie.

Rozpoczęcie naboru w woj. małopolskim (subregion tarnowski)

Krajowym Centrum Pracy Sp. z o.o. jako operator Podmiotowego Systemu Finansowania w woj. małopolskim (subregion tarnowski) uprzejmie informuje, że w dniu 12 października 2021r. o godz. 13.00 planowane jest otwarcie naboru nr 7/2021 wniosków MŚP na dofinansowanie usług rozwojowych z alokacją środków w wysokości 750 000 zł.

Kryteria naboru:

  1. Nabór skierowany jest wyłącznie do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z subregionu tarnowskiego (powiaty: brzeski, dąbrowski, tarnowski oraz miasto Tarnów);
  2. Ważność dofinansowania: 120 dni od daty podpisania umowy wsparcia;
  3. Limity dofinansowania na MŚP zgodne z PSF WM oraz Regulaminem wsparcia w ramach projektu;
  4. Nabór skierowany jest wyłącznie do MŚP, które nie mają podpisanej umowy/ zaakceptowanego wniosku w poprzednich naborach;
  5. Nabór skierowany jest do MŚP, które wykorzystają przyznane środki na usługi realizowane zdalnie* (z zachowaniem określonych przez PARP standardów) lub usługi stacjonarne (MŚP i Podmiot Świadczący Usługę Rozwojową biorą na siebie pełną odpowiedzialność za zapewnienie   wszystkim uczestnikom bezpieczeństwa).

Więcej informacji na stronie.

Rozpoczęcie naboru w woj. małopolskim (subregion sądecki)

Miasto Nowy Sącz jako Operator Podmiotowego Systemu Finansowania w woj. małopolskim (subregion sądecki) uprzejmie informuje, że ogłoszeniu 10 naboru  wniosków o dofinansowanie w ramach bonów rozwojowych w projekcie „Sądeckie Bony Szkoleniowe”.

Rozpoczęcie naboru (oznacza możliwość przygotowania i złożenia wniosku): 12.10.2021 od godz. 10:00, zakończenie naboru: 19.10.2021 godz. 15:00 (lub do wyczerpania alokacji wraz z pulą rezerwową). Decyduje kolejność zgłoszeń!

UWAGA! od dnia 08.10.2021 następuje aktualizacja Regulaminu wsparcia oraz Umowy wsparcia.

Więcej informacji na stronie.

Trwa nabór w woj. małopolskim (subregion podhalański)

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka jako Operator Podmiotowego Systemu Finansowania w woj. małopolskim (subregionie podhalańskim) zaprasza do udziału w X naborze wniosków!

Dzięki udziałowi w projekcie otrzymujesz BEZPŁATNIE:
– pełną dowolność i pomoc w wyborze szkolenia i firmy szkoleniowej z Bazy Usług Rozwojowych 
– pomoc w przygotowaniu i złożeniu wniosku
– pomoc w wyborze usług, zapisaniu pracowników
– minimum formalności (podpisanie umowy nawet w 3 dni od złożenia wniosku)

Zakończenie naboru: 25.10.2021 godz. 16:00 (lub do wyczerpania alokacji wraz z pulą rezerwową).
Pula podstawowa: 500 000 zł (pula rezerwowa – 250 000 zł)
Jedną z grup preferowanych są przedsiębiorcy, którzy uzyskali wsparcie w ramach 2.2 POWER.

Decyduje kolejność zgłoszeń!

Więcej informacji na stronie.    

Trwa nabór w woj. lubelskim (powiaty: bialski, biłgorajski, chełmski, hrubieszowski, krasnostawski, parczewski, radzyński, tomaszowski, włodawski, zamojski oraz m. Biała Podlaska, Chełm i Zamość)

Stowarzyszenie Rozwoju Aktywności Społecznej „Triada” jako Operator Podmiotowego Systemu Finansowania zaprasza do udziału w naborze 4/2021.

Nabór jest skierowany do przedsiębiorców/pracowników, którzy nie korzystali wcześniej ze wsparcia w ramach projektu
„Usługi rozwojowe dla MŚP w podregionie bialskim i chełmsko-zamojskim”

Sesja naboru trwać będzie od 4 do 8 października 2021 roku, w godz. 9.00 – 14.00
w biurze projektu w Chełmie, przy Al. Żołnierzy I AWP 3.

Zgodnie z zatwierdzonym przez IZ budżetem projektu, poziom dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego przedsiębiorcy lub pracownika oddelegowanego przez przedsiębiorcę jest ograniczony. Maksymalna kwota dofinansowania na pojedynczą usługę rozwojową dla jednej osoby wynosi 3.950 zł.

Więcej informacji na stronie.

Wznowienie naboru w woj. dolnośląskim (subregion wrocławski)

Lider Projektu AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO „ARLEG” S.A. informuje o wznowieniu przyjmowania formularzy zgłoszeniowych do projektu pn. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II” 

 Wnioski o udzielenie wsparcia mogą zostać złożone przez przedsiębiorstwa:

– z sektora mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy,

– mające swoją jednostkę organizacyjną na obszarze subregionu wrocławskiego.

Termin rozpoczęcia przyjmowania formularzy: 12.10.2021 r. godzina: 8:00  tj. 7 dni kalendarzowych po ogłoszeniu komunikatu o wznowieniu,

Dostępna alokacja: 100 000,00 zł,; Alokacja do końca realizacji Projektu: 35 000,00 zł.

Więcej informacji.


Opublikowano: 05.10.2021 12:09
Poprawiono: 05.10.2021 12:09
Modyfikujący: Maria Piechocka
Udostępniający: Maria Piechocka
Autor dokumentów: