20 września 2021

Znajdź informacje o zagranicznych rynkach na portalu Access2Markets – szkolenie online 28 września

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza przedstawicieli firm z sektora MŚP do udziału w kolejnym bezpłatnym szkoleniu online organizowanym przez Komisję Europejską pt. "Access2Markets and ROSA Seminar", które odbędzie się 28 września 2021 r.

Szkolenie jest otwarte dla interesariuszy z UE, w tym z Polski i skierowane jest przede wszystkim dla biznesu: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, organizacji, izb, stowarzyszeń biznesowych oraz organizacji promujących handel, ministerstw, agencji i innych jednostek administracyjnych.

Program spotkania obejmuje pełną prezentację platformy Access2Markets, w tym następujących narzędzi:

  • „Mój asystent handlowy” (informacje eksportowo-importowe dotyczące taryf, podatków oraz formalności importowych, procedur celnych),
  • bariery handlowe i inwestycyjne,
  • statystyki w handlu,
  • ROSA (narzędzie samooceny spełniania reguł pochodzenia w preferencyjnych umowach handlowych UE-kraje trzecie),
  • Single Entry Point – zgłaszanie restrykcji na rynkach krajów trzecich, preferencyjne umowy handlowe UE-kraje trzecie.

Spotkanie odbędzie się w godz. 9:00-11:00, będzie prowadzone w języku angielskim (i kilku innych językach krajów UE).

Dowiedz się więcej

Zapisz się

Zapraszamy.


Może Cie zainteresować

Opublikowano: 20.09.2021 13:49
Poprawiono: 20.09.2021 13:51
Modyfikujący: Eryk Rutkowski
Udostępniający: Eryk Rutkowski
Autor dokumentów: