18 sierpnia 2021

Spotkanie informacyjne „Kompetencje dla sektorów - oferta dla operatorów"

Zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym konkursu „Kompetencje dla sektorów”. Wydarzenie będzie miało formułę online i odbędzie się 31 sierpnia.

Celem konkursu jest wsparcie szkoleniowe lub doradcze pracowników przedsiębiorstw działających w następujących 17 sektorach gospodarki: budowlanym, finansowym, IT, motoryzacyjnym, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, przemysłu mody i innowacyjnych tekstyliów, turystycznym, odzysku materiałowego surowców, żywności wysokiej jakości, nowoczesnych usług biznesowych, komunikacji marketingowej, telekomunikacji, gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji, chemicznym, przemysłu lotniczo-kosmicznego, kompetencji w handlu, usług rozwojowych.

Usługi szkoleniowe lub doradcze muszą być zgodne z rekomendacjami Sektorowych Rad ds. Kompetencji.

Spotkanie odbędzie się 31 sierpnia br., w godzinach 10:00-12:30, za pośrednictwem platformy Microsoft Teams.

Informacja o spotkaniu oraz formularz rejestracyjny znajdują się na stronie:  Kompetencje dla sektorów - oferta dla operatorów 

Więcej informacji na temat konkursu na stronie: Kompetencje dla sektorów 2 - oferta dla operatorów

Działanie to finansowane jest z Funduszy Europejskich w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój.


Może Cie zainteresować

Opublikowano: 18.08.2021 12:40
Poprawiono: 18.08.2021 12:44
Modyfikujący: dawid_cybulski
Udostępniający: dawid_cybulski
Autor dokumentów: