6 sierpnia 2021

IV runda konkursu nr POWR.02.21.00-IP.09-00-004/20 „Kompetencje dla sektorów” - zgłoś się na operatora

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza IV rundę konkursu nr POWR.02.21.00-IP.09-00-004/20 „Kompetencje dla sektorów” w ramach działania 2.21 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Celem IV rundy konkursu jest wybór 2 operatorów finansujących usługi szkoleniowe
lub doradcze wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji.

Zadaniem operatorów będzie przeprowadzenie rekrutacji pracowników przedsiębiorstw
i pomoc w uzyskaniu dofinansowania na działania szkoleniowe lub doradcze zgodne
z rekomendacjami rad.

Sektory objęte IV rundą konkursu:

  • gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja,
  • opieka zdrowotna i pomoc społeczna.

Łączna wysokość dofinansowania projektów dla 2 sektorów w IV rundzie konkursowej wynosi 4 816 596,78 zł.

Nabór wniosków potrwa od 6 do 14 września 2021 r., godzina 10.00.

Zapraszamy do udziału w IV rundzie konkursu.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie konkursu .


Może Cie zainteresować

Opublikowano: 06.08.2021 12:27
Poprawiono: 06.08.2021 15:45
Modyfikujący: Konrad Zdanowski
Udostępniający: Konrad Zdanowski
Autor dokumentów: