23 lipca 2021

Zapraszamy na spotkanie dot. konkursu „Dostępność szansą na rozwój – oferta dla operatorów 2”.

Zapraszamy na spotkanie informacyjne poświęcone Konkursowi „Dostępność szansą na rozwój – oferta dla operatorów 2”.

Spotkanie odbędzie się 3 sierpnia br. (wtorek) w godz. 12:00 – 14:00 za pośrednictwem platformy Microsoft Teams. Aby wziąć udział w spotkaniu kliknij w link: Dołącz do spotkania.

Podczas spotkania ekspert Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przedstawi m.in. założenia konkursu, kryteria konkursowe, sposób wypełniania wniosku, a także udzieli odpowiedzi na pytania uczestników.

Konkurs ma na celu zachęcić przedsiębiorców do inwestowania w rozwiązania w obszarze technologii asystujących i kompensacyjnych.

W ramach ogłoszonego konkursu PARP wybierze podmioty, które posiadają doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i doradztwa dla przedsiębiorców z zakresu działań innowacyjnych lub rozwojowych. Firmy, które otrzymają dofinansowanie, zrealizują dla przedsiębiorców i ich pracowników szkolenia z zakresu możliwości komercjalizacji technologii poprawiających jakość życia osób ze szczególnymi potrzebami.

Dofinansowanie mogą otrzymać:

  • przedsiębiorcy,
  • podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego,
  • podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju kapitału ludzkiego lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców,
  • reprezentatywne organizacje związkowe i pracodawców,
  • organizacje pracodawców,
  • organizacje samorządu gospodarczego,
  • organizacje związkowe.

Maksymalna wartość projektu wynosi 4 mln zł. Maksymalne dofinansowanie wynosi 100% kosztów kwalifikowanych projektu, co oznacza brak konieczności wnoszenia wkładu własnego.

Wnioski będzie można składać od 16 do 24 sierpnia 2021 r.

Więcej informacji na temat konkursu na stronie: Dostępność szansą na rozwój – oferta dla operatorów


Opublikowano: 23.07.2021 09:57
Poprawiono: 23.07.2021 10:07
Modyfikujący: Maria Piechocka
Udostępniający: Maria Piechocka
Autor dokumentów: