23 lipca 2021

Wdrożenie nowej technologii odzysku odpadów trudno przetwarzalnych o strukturze wielkogabarytowej i wielomateriałowej

Przedsiębiorstwo TAMAX Sp. z o.o. działa na rynku od 1992 roku. Zajmuje się m.in. odbiorem i transportem odpadów komunalnych, zbieraniem i transportem odpadów przemysłowych oraz odzyskiem surowców wtórnych.

Przedmiotem niniejszego projektu było wdrożenie technologii wypracowanej przez współpracujący z beneficjentem Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Śląskiej. W wyniku wdrożenia technologii powstała innowacja produktowa, która umożliwia efektywne przetwarzanie odpadów trudno przetwarzalnych – dzięki nowemu rozwiązaniu Beneficjent wzbogacił swoją ofertę o usługę odzysku odpadów o strukturze wielkogabarytowej i wielomateriałowej.

Usługa ta skierowana jest do podmiotów zbierających i/lub przetwarzających odpady, a w szczególności do podmiotów o statusie RIPOK (regionalna instalacja przetwarzania odpadów komunalnych). Oferowana jest również w odniesieniu do obecnych klientów, klientów będących wytwórcami odpadów poprodukcyjnych (głównie zakłady produkcyjne), a także do zakładów przetwarzania ZSEiE (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) i stacji demontażu pojazdów.

Technologia umożliwia m.in. maksymalizację poziomu odzysku poprzez realizację procesów o charakterze bezodpadowym. Produkty otrzymane w wyniku odzysku, ich postać i czystość spełniają oczekiwania stawiane przez odbiorców końcowych produktów przetworzenia. W ramach wsparcia unijnego nie tylko opracowano ww. technologię. Zakupiono również środki trwałe niezbędne do realizacji niniejszego projektu, tj. układ rozdrabniający w postaci jednowałowego, wolnoobrotowego młyna z nożowym systemem tnącym oraz aparaturę badawczo-analityczną. Urządzenia zostają w posiadaniu Spółki, dzięki czemu Beneficjent może aktualnie i w przyszłości wykorzystywać je w celu dalszego rozwoju swojej działalności.

  • Nazwa Programu Operacyjnego: Inteligentny Rozwój
  • Nazwa działania: 2.3.2. Bony na innowacje dla MŚP
  • Nazwa projektu: Wdrożenie nowej technologii odzysku odpadów trudno przetwarzalnych o strukturze wielkogabarytowej i wielomateriałowej
  • Nazwa beneficjenta: P.P.H.U. TAMAX Tadeusz Cieślak
  • Wartość projektu: 984 000,00 zł
  • Wartość dofinansowania: 440 000,00 zł
Żółte urządzenie
Żółte urządzenie

Może Cie zainteresować

Opublikowano: 23.07.2021 09:47
Poprawiono: 23.07.2021 10:15
Modyfikujący: Paweł Skowera
Udostępniający: Sosnowska Luiza
Autor dokumentów: