14 lipca 2021

Biuro Regionalne PARP w Poznaniu nawiązuje współpracę z uczelniami

Między innymi o wdrażanych w przedsiębiorstwach rozwiązaniach bazujących na wynikach badań naukowych realizowanych na poznańskich uczelniach, rozmawiano 12 lipca w siedzibie Biura Regionalnego PARP w Poznaniu. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele PARP, poznańskich Spółek Celowych Uniwersytetu Ekonomicznego, Politechniki Poznańskiej oraz Uczelnianego Centrum Innowacji i Transferu Technologii UAM.

Głównym zadaniem Spółek Celowych UAM, UEP, PP jest pozyskiwanie i prowadzenie projektów rozwojowych, w których kluczową rolę odgrywa know-how pracowników naukowych i studentów uczelni. Koncentrują się one na kwestiach rozwoju strategicznego, opracowaniu nowych produktów, kreowaniu nowych modeli biznesowych oraz tworzeniu strategii rozwoju, a wszystko to, w środowisku interdyscyplinarnych zespołów, pracujących w niestandardowej metodyce badań.

Celem zbudowania długofalowej współpracy Biura Regionalnego PARP w Poznaniu ze Spółkami Celowymi poznańskich uczelni jest dostęp do aktualnych badań i analiz prowadzonych wśród przedsiębiorców z sektora MŚP w obszarze gospodarki obiegu zamkniętego, szczególnie z terenu Polski Zachodniej. Uczelniane spółki celowe i centra transferu technologii mają potencjał, by zasilać PARP w nową wiedzę na temat technologii i rozwiązań w obszarze GOZ oraz udostępniać analitykę dotyczącą wdrożeń GOZ w przedsiębiorstwach (skalowalność, wpływ, trwałość).

Podczas spotkania poruszono też ważny aspekt opracowania mapy infrastruktury laboratoryjnej w uczelniach Polski Zachodniej na potrzeby firm w projektach GOZ i wdrożenie jednolitych zasad dostępu do aparatury i specjalistów. Istotną potrzebą wskazaną podczas spotkania było też opracowanie Agendy Badań Aplikacyjnych we współpracy PARP, UMWW i PSC, dotyczącej potrzeb technologicznych GOZ oraz zainicjowanie międzyuczelnianych projektów badań stosowanych w pilotażu dla obszaru Polski Zachodniej.

Zaproszeni goście reprezentowali nie tylko trzy poznańskie uczelnie, ale też środowisko uczelnianego transferu wiedzy - 77 Centrów Transferu Technologii zrzeszonych w PACTT – Porozumieniu Akademickich Centrów Transferu Technologii i 26 Spółek Celowych jednostek naukowych działających w Porozumieniu Spółek Celowych.

Zarówno Centra Transferu Technologii jak i Spółki Celowe mają na celu komercjalizację wyników badań naukowych oraz ich wdrażanie w przedsiębiorstwach. Stanowi to duży potencjał analityczny i wspólny obszar zadań, które wkrótce będzie realizowało Biuro Regionalne PARP w Poznaniu.

psc.edu.pl

pactt.pl

Na zdjęciu od lewej: dr. inż. Jakub Jasiczek – Prezes Spółki Celowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Jacek Wajda – Dyrektor Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Paulina Szewczyk – Dyrektor Centrum Transferu Technologii Politechniki Poznańskiej oraz Magdalena Hilszer – Dyrektor Biura Regionalnego PARP w Poznaniu

Na zdjęciu od lewej: dr. inż. Jakub Jasiczek – Prezes Spółki Celowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Jacek Wajda – Dyrektor Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Paulina Szewczyk – Dyrektor Centrum Transferu Technologii Politechniki Poznańskiej oraz Magdalena Hilszer – Dyrektor Biura Regionalnego PARP w Poznaniu

Może Cie zainteresować

Opublikowano: 14.07.2021 16:42
Poprawiono: 14.07.2021 16:46
Modyfikujący: Konrad Zdanowski
Udostępniający: Konrad Zdanowski
Autor dokumentów: