21 czerwca 2021

Kolejne sektory uruchomiają dodatkową rekrutacja w ramach Zadania Covid-19

Informujemy, że w ramach projektu Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji sektorowych rad ds. kompetencji Zadanie Covid-19 uruchomiona zostanie dodatkowa rekrutacja dla sektorów opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz odzysku materiałowego surowców.

Formularz zgłoszeniowy zostanie uruchomiony w dniu 22 czerwca 2021 r. Rekrutacja trwać będzie do 16 lipca 2021 r. lub do dnia wyczerpania alokacji.

Zapraszamy przedsiębiorców do zapoznania się z ofertą Operatorów oraz firmy szkoleniowe do opracowania oferty usług rozwojowych wpisujących się w rekomendacje rad sektorowych.

Dodatkowe informacje mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej PARP.


Opublikowano: 21.06.2021 13:11
Poprawiono: 21.06.2021 13:11
Modyfikujący: 
Udostępniający: Maria Piechocka
Autor dokumentów: