14 czerwca 2021

Dodatkowa rekrutacja w ramach Zadania Covid-19

Informujemy, że w ramach projektu Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji sektorowych rad ds. kompetencji Zadanie Covid-19 uruchomiona zostanie dodatkowa rekrutacja dla sektorów chemii, telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa oraz przemysłu lotniczo-kosmicznego.

 Formularz zgłoszeniowy zostanie uruchomiony w dniu 15 czerwca 2021 r. Rekrutacja trwać będzie do 16 lipca 2021 r. lub do dnia wyczerpania alokacji.

 Zapraszamy przedsiębiorców do zapoznania się z ofertą Operatorów oraz firmy szkoleniowe do opracowania oferty usług rozwojowych wpisujących się w rekomendacje rad sektorowych. 

Dodatkowe informacje mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej PARP


Opublikowano: 14.06.2021 08:22
Poprawiono: 14.06.2021 08:22
Modyfikujący: 
Udostępniający: Maria Piechocka
Autor dokumentów: