8 czerwca 2021

Ocena usług szkoleniowo- doradczych w BUR

Przypominamy, że zgodnie z załącznikiem nr 3 pkt. 3 do Regulaminu Bazy Usług Rozwojowych oceny usług rozwojowych dokonują wszystkie osoby związane z realizowaną usługą rozwojową. Oceny usług rozwojowych w BUR są dokonywane przez trzy poniżej zdefiniowane grupy osób:

a)Użytkowników, którzy uczestniczyli w usłudze;

b)Przedstawicieli Przedsiębiorstwa delegującego pracowników na usługę;

c)Przedstawicieli Dostawcy Usług.

Podkreślamy, że każdy uczestnik musi osobiście wypełnić ankietę po usłudze. Zabronione jest wypełnianie ankiet za uczestników przez osoby trzecie.

Jednocześnie przypominamy o konieczności bieżącej aktualizacji adresów e-mailowych oraz numerów telefonów uczestników usług w BUR. Numer telefonu powinien należeć do konkretnego pracownika, który uczestniczył w szkoleniu a nie do właściciela firmy/przedsiębiorcy, który delegował swoich pracowników do udziału w usłudze.


Opublikowano: 08.06.2021 15:53
Poprawiono: 08.06.2021 15:53
Modyfikujący: 
Udostępniający: Maria Piechocka
Autor dokumentów: