2 czerwca 2021

Zmiany w Kartach Usług publikowanych w BUR - materiały z webinarium

Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedziami na pytania zadane przez uczestników webinarium dot. zmian w kartach usług publikowanych w Bazie Usług Rozwojowych, które odbyło się 19 maja br. Zgodnie z obietnicą załączamy także nagranie tego webinarium oraz prezentację przestawioną przez prelegentów podczas tego spotkania.

Przypominamy, że po wprowadzeniu 17 maja br. zmienionego Regulaminu BUR, usługa świadczona w formie zdalnej stała się pełnoprawną formą świadczenia usług przez podmioty zarejestrowane w BUR. Oprócz usługi stacjonarnej, zdalnej w czasie rzeczywistym i zdalnej, wprowadzono także usługi mieszane zawierające kombinacje tych usług. Poniżej informacja o dostępnych formach świadczenia usług w BUR.

BUR_poprawione2.jpg - 1,52 MB


Opublikowano: 02.06.2021 13:24
Poprawiono: 11.06.2021 14:06
Modyfikujący: Konrad Zdanowski
Udostępniający: Maria Piechocka
Autor dokumentów: