12 maja 2021

Ponad 11 mln zł z funduszy europejskich trafi do kolejnych 12 startupów

W dziewiątej rundzie konkursu „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej” 38 młodych firm technologicznych złożyło wnioski na ponad 37 mln zł. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wybrała z tej puli najlepsze startupy gotowe do wprowadzenia swojego produktu na rynek. Ponad 11 mln zł trafi do 12 firm.

Młode firmy zarejestrowane w jednym z województw makroregionu Polski Wschodniej, czyli: podlaskim, warmińsko-mazurskim, lubelskim, świętokrzyskim lub podkarpackim, które pomyślnie zakończyły inkubację w ramach jednej z „Platform startowych” mogą zdobyć nawet 1 mln zł na dalszy rozwój.

Program „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej” pozwala na pokrycie do 85 proc. kosztów usług doradczych i eksperckich związanych z rozwijaniem modelu biznesowego, wynagrodzeń personelu oraz pokrycie kosztów zakupu środków trwałych, surowców lub materiałów czy wartości niematerialnych i prawnych związanych z produkcją.

W dziewiątej rundzie konkursu najwięcej rekomendowanych projektów dotyczy branż: IT, materiałoznawstwa oraz ekologii. Rekomendacje otrzymały wnioski z Platform startowych: Wschodni Akcelerator Biznesu (5), Start in Podkarpackie (4), Startup Heroes (2) i Unicorn Hub (1).

Lista projektów rekomendowanych do dofinansowania.

Jeszcze do 14 maja 2021 r. potrwa nabór w 12. rundzie konkursu, kolejna rozpocznie się 15 maja i potrwa do 28 czerwca br. Cały konkurs podzielono na 17 rund, ostatnia z nich zakończy się 30.12.2021 r. Na młode innowacyjne firmy, które chcą rozwinąć skrzydła ze wsparciem z programu Rozwój startupów w Polsce Wschodniej czeka jeszcze ok. 197 mln zł.

Więcej informacji o programie


Opublikowano: 12.05.2021 17:37
Poprawiono: 12.05.2021 17:37
Modyfikujący: 
Udostępniający: Konrad Zdanowski
Autor dokumentów: