13 maja 2021

Rozwiń biznes z Akademią Menadżera Innowacji

Solidna dawka wiedzy na temat strategii w firmie, innowacji i biznesowy mentoring. To wszystko czeka na przedstawicieli firm w ramach Akademii Menadżera Innowacji PARP. Zapisy do programu trwają do 21 maja br. Dotąd wzięło w nim udział 134 osoby. Udział w Akademii jest częściowo dofinansowany ze środków europejskich z Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

Do 21 maja br. przedstawiciele firm mogą zgłaszać się do trzeciej edycji Akademii Menadżera Innowacji (AMI) – projektu szkoleniowo-doradczego PARP. Udział może wziąć każde przedsiębiorstwo, bez względu na branżę i wielkość, a wysokość dofinansowania uczestnictwa to nawet 80 proc. Celem jest przygotowanie kadry zarządzającej do sprawnego wdrażania innowacyjnych procesów, produktów i usług w firmach. Ze względu na pandemię COVID-19, spotkania w ramach III edycji AMI będą odbywały się online. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na www.parp.gov.pl/ami.

Akademia Menadżera Innowacji to półroczny cykl szkoleń i warsztatów, prowadzonych przez ekspertów i praktyków biznesu. Pierwsze spotkania odbędą się już w czerwcu 2021 r. Program obejmuje m.in. szkolenia i doradztwo z zakresu kultury innowacyjności, strategii, struktury organizacyjnej, oceny potencjału i zasobów oraz zrozumienia procesów w firmie. Spotkania online podzielone są na 2 części. Pierwsza to dwudniowe wykłady i warsztaty, które odbywają się średnio raz w miesiącu. Część druga – doradcza – odbywa się pomiędzy zjazdami i polega na współpracy pracowników biorących udział w szkoleniu z przydzielonym im doradcą. Zwieńczeniem ukończenia Akademii jest przygotowanie tzw. planu wdrożenia zmian w przedsiębiorstwie.

Mam głębokie poczucie, że absolwenci dwóch pierwszych edycji naszej Akademii czują, że stali się dzięki niej lepszymi menedżerami. Oferta AMI, rozszerzona ostatnio o treści nt. ochrony własności intelektualnej, jest atrakcyjna i ciągle ulepszana – mówi dr Michał Jasieński, dyrektor ds. programowych Akademii Menadżera Innowacji.

Uczestnictwo w programie dofinansowane jest ze środków UE i wynosi do 80 proc. dla mikro-, małych i średnich firm oraz do 50 proc. dla dużych. Akademia zakłada udział maksymalnie 180 osób – od 2 do 5 pracowników z jednej firmy. W przypadku mikroprzedsiębiorstw co najmniej dwóch uczestników, a w przypadku małych, średnich i dużych firm co najmniej trzech pracowników.

Zawsze najbardziej podobało mi się w AMI to, że łączy naukę w sali (rzeczywistej, czy wirtualnej) z pracą nad projektem dla swojej firmy. Uczestnicy korzystają z wiedzy wykładowców, warsztatowców i doradców, którzy pracują z nimi nie na teoretycznych przykładach, lecz na aktualnych wyzwaniach ich przedsiębiorstwa. Prowadzę zajęcia w AMI z „potencjału i zasobów”, gdzie przepracowujemy plan rozwoju, planowanie innowacji i jej budżetowanie oraz sposoby finansowania innowacji poprzez dotacje i ulgi podatkowe, a nawet przygotowujemy się do prezentacji inwestorskiej – ocenia Beata Cichocka-Tylman, ekspert ds. innowacji, która od ponad 10 lat zajmuje się pozyskiwaniem i rozliczaniem dotacji dla przedsiębiorców, szczególnie na ich działalność innowacyjną i B+R.

Akademia Menadżera Innowacji to autorski projekt szkoleniowo-doradczy realizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Dotychczas odbyły się dwie edycje programu, w których udział wzięło 134 przedstawicieli firm - właścicieli i kadry zarządzającej.

www.parp.gov.pl/ami


Opublikowano: 13.05.2021 08:00
Poprawiono: 13.05.2021 09:10
Modyfikujący: Konrad Zdanowski
Udostępniający: Konrad Zdanowski
Autor dokumentów: