12 maja 2021

Cyfrowa rewolucja w sektorze finansowym potrzebuje nowych talentów

Nawet 65 proc. pracowników sektora finansowego jest świadomych zmian, jakie niosą nowe technologie i cyfrowa transformacja. Co piąty liczy się ze zmianą stanowiska pracy w dobie dynamicznej transformacji w związku z pandemią COVID-19 i jest na nią gotowy – wynika raportu Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego pt. „Przyszłość pracy w sektorze finansowym”. Działalność Rady jest koordynowana przez PARP i Radę Programową ds. Kompetencji, a powstanie raportu zostało sfinansowane ze środków europejskich, Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

Nawet 61 proc. pracowników sektora finansowego przyznało, że trakcie pandemii COVID-19 doświadczyło przyspieszenia automatyzacji zadań wchodzących w zakres ich obowiązków, z czego 28 proc. – wyraźnego. Ponad jedna trzecia przyznaje, że na wysokim poziomie opanowała umiejętność rozwiązywania złożonych problemów z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych, a zaawansowaną umiejętność współpracy z systemami AI posiada co piąty badany (22 proc.). Jakie kompetencje będą kluczowe by przetrwać? Czym jest cyfrowa prekaryzacja pracy i jak wygląda cyfrowa transformacja sektora finansowego? To wszystko w najnowszym raporcie „Przyszłość pracy w sektorze finansowym”. W publikacji przedstawiono wyniki badania przeprowadzonego w październiku i listopadzie 2020 r. przez zespół DELab Uniwersytetu Warszawskiego, na zlecenie i we współpracy z Sektorową Radą ds. Kompetencji Sektora Finansowego.

Finanse 4.0 – kompetencje i zawody przyszłości

W dobie postępującej rewolucji cyfrowej wzrośnie popyt m.in. na programistów, analityków danych i Data Scientists, specjalistów ds. AI, ML, BigData, cyfrowej strategii i marketingu czy specjalistów ds. rozwoju biznesowego i transformacji cyfrowej. Wśród potencjalnych pracowników szczególnie cenieni będą kandydaci potrafiący dobrze rozpoznać potrzeby klientów i umiejętnie wykorzystać gromadzone przez firmę dane, by prawidłowo je opisać i zaadresować z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań technologicznych.

Bezpieczną przyszłość czekają te zawody, w których dużą rolę odgrywają kompetencje kognitywne, społeczne i cyfrowe, które - w połączeniu z elastycznością i gotowością do pracy zespołowej - pozwolą na ścisłą współpracę z systemami sztucznej inteligencji – komentuje Mariola Szymańska-Koszczyc, Animatorka  Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego.

„Cyfrowi wyjadacze i sceptycy” 

65 proc. badanych zdaje sobie sprawę, że w ciągu najbliższych 5 lat będzie współpracować z najnowszą technologią, w tym 21 proc. liczy się z koniecznością zmiany stanowiska. Blisko połowa (44 proc.) uważa, że sektor finansowy jest pewnym i bezpiecznym miejscem pracy w dobie transformacji cyfrowej. Nowym zjawiskiem w sektorze finansowym jest cyfrowa prekaryzacja pracy, czyli wzrost niepewności z uwagi na proces implementacji nowych technologii cyfrowych i choć pracownicy sektora finansowego reprezentują kontrastujące postawy, „cyfrowi wyjadacze” są świadomi nadciągających zmian. Co trzeci z nich twierdzi, że więcej niż połowa wykonywanych przez niego/nią zadań zostanie w niedalekiej przyszłości zautomatyzowana, jednak jest to świadomość motywująca do działania. W przeciwieństwie do „cyfrowych sceptyków”, którzy negują wpływ rewolucji cyfrowej na ich stanowisko pracy (32 proc. jest przekonanych, że wdrażane technologie nie wpłyną zupełnie lub wpłyną tylko w pojedynczych sytuacjach na ich pracę).

Pandemiczne „sprawdzam”, czyli automatyzacja nabiera tempa

Aż 61 proc. ankietowanych przyznało, że trakcie pandemii doświadczyło przyspieszenia automatyzacji zadań wchodzących w zakres ich obowiązków pracy. Obecnie (w czasach pandemii), co trzeci pracownik sektora finansowego pracuje zdalnie, co wymusza konieczność automatyzacji zadań związanych m.in. z raportowaniem (84 proc. ankietowanych) i prowadzeniem korespondencji bieżącej (82 proc. ankietowanych), monitoringiem pracy (76 proc.) oraz automatyzacją prostych, powtarzalnych prac. Szczególnym przykładem postępującej i zauważalnej robotyzacji i automatyzacji może być funkcja doradcy klienta. Spośród badanych doradców, aż co czwarty doświadczył automatyzacji więcej niż połowy wykonywanych zadań.

Banki – zdigitalizowane przedsiębiorstwa

Wśród nieuniknionych rewolucji, jakie czekają branżę finansową, znajduje się m.in. współpraca z inteligentnymi systemami opartymi na szerokim zastosowaniu algorytmów oraz wypracowanie nowych ścieżek rozwoju kompetencji pracowników. Kluczowa jest też zmiana modelu funkcjonowania  instytucji finansowych, które jak pokazują badania, w cyfryzującej się gospodarce przekształcają się w zasadzie  w firmy technologiczne komentuje dr hab. Katarzyna Śledziewska, prof. UW, z DELab Uniwersytetu Warszawskiego. 

Ucyfrowione firmy są bardziej elastyczne, szybciej reagują na nietypowe warunki i kryzysy oraz lepiej dostosowują się do potrzeb klientów. Nowy charakter klienta - tj. świadomy, wymagający oraz swobodnie poruszający się w świecie cyfrowym - wymaga innej formy obsługi i komunikacji – dodaje.

Infobrokering dla rynku pracy – jak UE pomaga firmom

– Sektorowe Rady ds. Kompetencji widzą i przetwarzają to, co się dzieje w poszczególnych branżach gospodarki. Ich ideą jest niesienie pomocy firmom w pozyskiwaniu odpowiednio wykwalifikowanych pracowników lub podnoszenie ich kompetencji. Rady wspierają również szkoły i uczelnie w tworzeniu programów nauczania, aby w jak największym stopniu odpowiadały na bieżące potrzeby biznesu. Celem jest zmniejszenie luki kompetencyjnej na rynku pracy pomiędzy potrzebami pracodawców a wiedzą pracowników wyjaśnia Anna Bracik, rzecznik prasowy PARP. Obecnie działa 17 Rad obejmujących swoją opieką takie sektory jak m.in. opieka zdrowotna i pomoc społeczna; budownictwo; turystyka; finanse; informatyka; motoryzacja i elektromobilność; moda i innowacyjne tekstylia.

--------------------

Raport „Przyszłość pracy w sektorze finansowym” opiera się na badaniu ilościowym zaprojektowanym przez zespół DELab UW na zlecenie i we współpracy z Sektorową Radą ds. Kompetencji Sektora Finansowego. PARP nie jest współautorem publikacji i nie ponosi odpowiedzialności za jej treść. Ankieta została przeprowadzona w październiku i połowie listopada 2020 r. wśród pracowników sektora finansowego w Polsce. 172 respondentów odpowiedziało na pytania z zakresu transformacji cyfrowej w sektorze finansowym, pracy zdalnej, automatyzacji zadań, kompetencji, szkoleń i zmian zachodzących w czasie pandemii COVID-19. Badanie ankietowe zostało wzbogacone 37 wywiadami przeprowadzonymi z pracownikami różnych szczebli sektora finansowego tak, aby objąć szerokie spektrum perspektyw na zachodzące zmiany.

Więcej informacji nt. działania Rad.

www.rada.wib.org.pl

Powstanie Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego zostało zainicjowane w 2016 r. przez partnerstwo Warszawskiego Instytutu Bankowości ze Związkiem Banków Polskich i Polską Izbą Ubezpieczeń. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 i koordynowany przez PARP. W Radzie reprezentowanych jest 37 podmiotów: banków, ubezpieczycieli, organizacji branżowych, związków zawodowych, uczelni i firm szkoleniowych. Rada pełni rolę ThinkTanku dla rozwoju i transformacji kadrowej sektora.

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Finanse

Eksperci:


Może Cie zainteresować

Opublikowano: 12.05.2021 08:00
Poprawiono: 12.05.2021 11:41
Modyfikujący: Konrad Zdanowski
Udostępniający: izabela_skolimowska
Autor dokumentów: