7 kwietnia 2021

Dofinansowanie szkoleń – sprawdź na co możesz liczyć w Twoim regionie

Rozpoczęcie naborów w 3 województwach – podkarpackim, małopolskim i łódzkim, wznowienie naborów w woj.dolnośląskim, a także zniesienie ograniczeń dot. osób w wieku 50 + w woj. zachodniopomorskim – to nowości w regionach, które pojawiły się w nowym kwartale.

Rozpoczęcie naboru wniosków w woj. podkarpackim subregion rzeszowski

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego ogłasza nabór formularzy zgłoszeniowych na dofinansowanie usług rozwojowych dla MŚP w ramach Projektu „Generator kompetencji 2.0 – Podniesienie kompetencji i kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw MŚP na terenie subregionu rzeszowskiego poprzez dofinansowanie usług rozwojowych”. Formularze zgłoszeniowe do projektu można składać w terminie od 12.04.2021r. od godz. 7:00 do 16.04.2021r. do godz. 15:30.

Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, spełniających kryteria określone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w art. 2 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 oraz ich pracowników. Uczestnikami projektu mogą być wyłączenie kobiety.

Więcej informacji: https://rarr.rzeszow.pl/projekty/generator-kompetencji-2-0/#1617004892651-69995133-2eb9

Uruchomienie naborów w woj. małopolskim

Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu zaprasza do składania wniosków na bony rozwojowe. Projekt realizowany jest w subregionie Małopolski Zachodniej (powiaty: olkuski, chrzanowski, oświęcimski, wadowicki). Wnioski zgłoszeniowe można wysyłać wyłącznie poprzez system netBon od dnia 6.04.2021 r. od godz. 10:30 do dnia 9.04.2021 r. do godz. 10:30 lub do wyczerpania alokacji, decyduje kolejność zgłoszeń! Poziom alokacji: 750 000,00 zł.

Więcej informacji: http://msp.szih.pl/msp-rozwoj-kompetencji-kadr-sektora-msp-subregionu-malopolski-zachodniej/aktualnosci,1139

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego informuje, , nabór do projektu „Małopolskie Bony Rozwojowe plus” realizowany w subregionie Krakowski Obszar Metropolitarny wraz z metropolią krakowską zostanie otwarty  w dniu 12 kwietnia 2021 roku o godzinie 8:00. Pula środków na dofinansowanie wynosi 2 mln zł. Nabór zostanie zamknięty przy osiągnięciu 120% alokacji środków.

Więcej informacji: https://www.marr.pl/mbonplus/

Uruchomienie naborów w woj. łódzkim

HRP Group ogłasza nowe nabory w ramach projektu „Przepis na Rozwój 3” w woj. łódzkim.

Nabór K16. Data naboru - 12.04.2021 r. godz. 8.00. Kwota naboru -  889 840,00 zł, 12712  bonów. Bony krótkie, data ważności bonów do 11 lipca 2021 r. Nabór bonów krótkoterminowych dedykowany dla MŚP, którzy chcą przeszkolić pracowników będących w wieku 50 plus.

Nabór K17. Data naboru- 14.04.2021 r. godz. 8.00. Kwota naboru -  504 770,00 zł, 7 211 bonów.  Bony krótkie, data ważności bonów: do 13 lipca 2021 r. (termin zakończenia realizacji usług). Nabór bonów krótkoterminowych dedykowany dla MŚP chcących przeszkolić pracowników,  będących osobami o niskich kwalifikacjach.

Nabór K18. Data naboru: 16.04.2021 r. godz. 8.00. Kwota naboru (alokacja): 1 540 000,00 zł, 22 000 bonów.  Bony krótkie, data ważności bonów: do 15 lipca 2021 r. Nabór bonów krótkoterminowych dedykowany dla MŚP, którzy nie brali udziału w Projekcie, chcących przeszkolić pracowników bez względu na ich wiek oraz wykształcenie. Wnioski MŚP, którzy otrzymali wsparcie w ramach Projektu będą odrzucane.

Usługi we wszystkich naborach  można będzie realizować w formie stacjonarnej lub zdalnej. 

Więcej informacji: https://przepisnarozwoj.eu/nowe-nabory-w-ramach-projektu-pnr-3-kwiecien-21/

Wznowienie naboru wniosków w woj. dolnośląskim

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” informuje o wznowieniu  przyjmowania formularzy zgłoszeniowych do projektu pn. „Partnerstwo na rzecz rozwoju dolnośląskich MMŚP i ich pracowników – edycja II”. Wnioski o udzielenie wsparcia mogą zostać złożone przez przedsiębiorstwa:

– z sektora mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy,

– mające swoją jednostkę organizacyjną na obszarze subregionu wałbrzyskiego i wrocławskiego.

Termin rozpoczęcia przyjmowania formularzy: 14.04.2021 r. godzina: 08:00

Dostępna alokacja: 500 000,00 PLN, w tym:

– subregion wałbrzyski: 200 000,00 PLN

– subregion wrocławski: 300 000,00 PLN

Więcej informacji: https://arleg.eu/komunikat-o-wznowieniu-naboru-formularzy-zgloszeniowych-przez-warr-s-a-subregion-wroclawski-i-walbrzyski/

Zniesienie ograniczenia dot. osób 50+ w woj. zachodniopomorskim

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego informuje iż od 19 kwietnia br. od godz. 8:00 obowiązywać będzie NOWY Regulamin Rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie v.7.0 oraz NOWE formularze. Od tego dnia  zostanie uruchomiony nabór dla wszystkich zainteresowanych/

Do dnia 19.04.2021 roku, do godz. 07:59:59 zostaje utrzymany nabór z ograniczeniami, tj.:

– uczestnicy w wieku 50 lat i więcej stanowić będą 50% wszystkich uczestników objętych danym wnioskiem,

– uczestnicy bez ograniczeń wiekowych wyłącznie na studia podyplomowe.

Więcej informacji: https://fur.pfp.com.pl/

Więcej informacji dot. Podmiotowych Systemów Finansowania oraz kontakty do Operatorów regionalnych znajdują się na stronie: https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

 


Opublikowano: 07.04.2021 12:45
Poprawiono: 07.04.2021 10:45
Modyfikujący: 
Udostępniający: Maria Piechocka
Autor dokumentów: