15 marca 2021

#COVID-19. Więcej czasu, by zgłosić się na szkolenia z dofinansowaniem unijnym. Wznowienie rekrutacji dla firm sektora finansowego i motoryzacyjnego.

 

Do 22 marca br. wydłużono terminy przyjmowania zgłoszeń na szkolenia i doradztwo w ramach „Kompetencje dla sektorów. Zadanie COVID-19”. Zapraszamy przedsiębiorców zainteresowanych wsparciem w prowadzeniu firmy w czasie pandemii. Można się zgłaszać jeszcze przez tydzień. Ze wsparcia mogą skorzystać także firmy z sektora finansowego i motoryzacyjnego. Dla tych 2 sektorów wznowiono rekrutację.  

Mikro-, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o zwrot części kosztów usług szkoleniowych i doradczych, które pomagają w prowadzeniu firmy w czasie pandemii. Maksymalna wysokość pomocy wynosi do 80 proc. kosztu usługi netto.

Wsparcie obejmuje przedsiębiorców z sektorów:

 1. finansowego (wznowienie rekrutacji),
 2. opieki zdrowotnej i pomocy społecznej,
 3. odzysku materiałowego surowców,
 4. kompetencji w handlu,
 5. żywności wysokiej jakości,
 6. komunikacji marketingowej,
 7. telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa,
 8. przemysłu lotniczo-kosmicznego,
 9. chemicznego,
 10. motoryzacyjnego (wznowienie rekrutacji),
 11. usług rozwojowych.

W przypadku sektorów gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji oraz IT rekrutacja została zakończona.

Zgłoszenia są przyjmowane przez formularz zgłoszeniowy na stronie PARP.

Więcej informacji dot. Kompetencje dla sektorów zadanie Covid-19 – oferta dla przedsiębiorców

Opublikowano: 15.03.2021 12:51
Poprawiono: 15.03.2021 12:52
Modyfikujący: 
Udostępniający: Maria Piechocka
Autor dokumentów: