16 lutego 2021

Start IV edycji programu dla samorządów gov_LAB

15 lutego rozpoczęła się kolejna edycja gov_LAB – pilotażowego, finansowanego z Funduszy Europejskich (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój), programu edukacyjnego dla jednostek samorządu terytorialnego (JST) z całej Polski. Celem programu jest dostarczenie administracji samorządowej wiedzy i umiejętności do projektowania innowacyjnych usług oraz programów dla przedsiębiorców. Dodatkowym efektem pilotażu będą nowe, zaprojektowane z uwzględnieniem potrzeb ostatecznych użytkowników, usługi lub programy dla przedsiębiorców.

Wsparcie w tej edycji otrzymają projekty zgłoszone przez samorządy z Kielc, Marek oraz Kobyłki. Zespół z Kielc będzie pracował nad projektem „INNO-AKTYWATOR KIELCE”, który ma stanowić program wsparcia działalności innowacyjnej kieleckich firm. Zespół z Marek postanowił podjąć działania w wypracowaniu i określeniu instrumentu wsparcia dla przedsiębiorców jako zintegrowanego systemu obsługi administracyjnej lokalnych przedsiębiorców. Z kolei celem projektu zespołu z Kobyłki jest stworzenie warunków i narzędzi umożliwiających skuteczne przyciąganie firm/spółek prawa handlowego do zlokalizowania ich siedzib na terenie miasta. Zakończenie 4. edycji programu planowane jest na lipiec 2021 r.

Wybrane zespoły wezmą udział w ok. 4-miesięcznym procesie projektowym. Będzie on prowadził do wypracowania instrumentu/programu wspierającego przedsiębiorców, który następnie zostanie wdrożony przez instytucję (JST) uczestniczącą w programie.

Udział w programie składa się z trzech etapów:

  • 8 warsztatów,
  • 2 zjazdy edukacyjno-networkingowe,
  • finał – konferencja Demo Day, zespoły zaprezentują swoje rozwiązanie oraz zostaną ocenione przez niezależne jury.

Kluczowym elementem gov_LAB jest zapewnienie bezpłatnych usług, które są niezbędne do profesjonalnego przeprowadzenia procesów projektowania instrumentów dla przedsiębiorców. Dodatkowo będą możliwe zdalne konsultacje niezbędne do określenia zakresu prac zespołu projektowego pomiędzy warsztatami i zjazdami.

Uczestnicy dowiedzą się m.in. czym jest projektowanie usług publicznych oraz projektowanie doświadczeń i funkcjonalności dla użytkownika (user experience), jak projektować usługi w zmiennej rzeczywistości (future thinking/ foresight), czy też jak wypromować nowe usługi (pitching, storytelling). Ponadto będą mogli nauczyć się efektywnej pracy w zespole multidyscyplinarnym, analizowania zależności między interesariuszami usług skierowanych do przedsiębiorców, a także pracy w systemie iteracyjnym (testowanie założeń na wczesnym etapie).

Proces projektowy wykorzystany w gov_LAB bazuje na metodologii service design, której podstawą jest współpraca oraz silne zorientowanie na użytkownika – dzięki głębokiemu zrozumieniu jego problemów i potrzeb (user-centered design).

www.parp.gov.pl/govlab


Może Cie zainteresować

Opublikowano: 16.02.2021 16:00
Poprawiono: 18.02.2021 10:15
Modyfikujący: izabela_skolimowska
Udostępniający: izabela_skolimowska
Autor dokumentów: