Pomiń nawigację

15 lutego 2021 r.

Jak poprawnie wypełnić „Oświadczenie”, aby świadczyć usługi rozwojowe w BUR


W ostatnim czasie otrzymujemy dużo, błędnie uzupełnionych „Oświadczeń o zgodności danych”. Ich prawidłowe wypełnienie i przesłanie, umożliwia przeprowadzenie  weryfikacji, a w konsekwencji usprawnia wpis do Bazy Usług Rozwojowych, co  pozwala na szybsze oferowanie usług  w Bazie. Poniżej przypominamy, jak poprawnie wypełnić i przekazać do PARP ww. dokument.

  • Jak pobrać Oświadczenie?

Po przekazaniu Karty Dostawcy Usług do weryfikacji pojawi się okno zatytułowane "Oświadczenie". Po wybraniu opcji "Akceptuj i pobierz Oświadczenie” plik zostanie pobrany w formacie pdf.

Aktualne Oświadczenie można pobrać także za pomocą przycisku „Pobierz Oświadczenie”, który znajduje się pod danymi Dostawcy.

Prawidłowe Oświadczenie o zgodności danych zawiera już dane Twojej firmy tj.:

  • nazwę Dostawcy Usług,
  • adres siedziby,
  • numer NIP/REGON,
  • telefon kontaktowy,
  • imię i nazwisko Administratora profilu Dostawcy Usług oraz
  • miejscowość i datę wygenerowania dokumentu – będzie to dzień przekazania Karty Dostawcy Usług do weryfikacji.

Uwaga!
Prosimy nie pobierać  i nie uzupełniać Załącznika nr 1 do Karty Dostawcy Usług ani Załącznika nr 2 do Karty Dostawcy Usług ze strony: https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/informacje-o-bazie-uslug-rozwojowych#regulamin.To są wzory Oświadczeń o zgodności danych.

  • Kto powinien podpisać Oświadczenie?

Przypominamy o konieczności podpisania Oświadczenia o zgodności danych. Powinno ono zawierać czytelny podpis lub podpis wraz z pieczęcią imienną osoby/osób uprawnionych do składania oświadczeń w imieniu Państwa firmy lub podpisem osoby, której zostanie udzielone pełnomocnictwo.

  • Jak wysłać Oświadczenie?

Oświadczenie o zgodności danych w formie papierowej lub elektronicznej należy przekazać do siedziby Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Z uwagi na pandemię, już w ubiegłym roku umożliwiliśmy przesłanie Oświadczenia w formie skanu na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jednocześnie zachowane są dotychczasowe sposoby przekazania oświadczenia:

-  w formie papierowej przesyłając podpisany dokument na adres:

      Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

      Departament Rozwoju Kard w Przedsiębiorstwach

      Pańska 81/83, 00-834 Warszawa

z dopiskiem „Oświadczenie do Bazy Usług Rozwojowych” lub

-  w formie elektronicznej przy wykorzystaniu podpisu potwierdzonego profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej (e-PUAP) na skrzynkę podawczą Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, pamiętając, by miejscy załącznika dołączyć skan podpisanego oświadczenia, lub

-  przy wykorzystaniu bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

Przypominamy, że wpływ oświadczenia do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości uruchamia proces weryfikacji przez Administratora Bazy Usług Rozwojowych.

Niezastosowanie się do powyższych zasad i przesłanie błędnego Oświadczenia wydłuża czas weryfikacji Państwa Karty Dostawcy Usługi, a tym samym przedłuża się okres oczekiwania na wpis do Bazy Usług Rozwojowych.

Opublikowano: 15.02.2021 10:32
Poprawiono: 03.03.2021 15:12
Modyfikujący: Maria Piechocka
Udostępniający: Maria Piechocka
Autor dokumentów: