12 lutego 2021

Potrzebujesz szkoleń dla swojej firmy? Nie zwlekaj. Sprawdź, czy w Twojej branży można otrzymać nawet 80 proc. dofinansowanie w ramach Zadania COVID-19.

Pozostał już tylko miesiąc i jeszcze blisko 9 mln zł do wykorzystania na szkolenia i doradztwo służące likwidacji negatywnych skutków pandemii COVID-19. Można zyskać wsparcie na wybrane usługi rozwojowe dla siebie lub swoich pracowników. Szkolenia mają pomóc mikro, małym, średnim, a w niektórych sektorach nawet dużym przedsiębiorstwom. Do 12 marca br. trwają nabory firm z 11 branż z całej Polski zainteresowanych szkoleniami i doradztwem wynikającymi z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji, które wskazały obszary wymagające wsparcia w czasie pandemii COVID-19. Najwięcej środków jest do wykorzystania w 4 sektorach: telekomunikacji i cyberbepieczeństwa, gospodarki wodno-ściekowej, odzysku materiałowego surowców, lotniczo-kosmicznym.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła projekt „Kompetencje dla sektorów zadanie COVID-19” w październiku ubiegłego roku. Na dofinansowanie usług szkoleniowych i wsparcie przedsiębiorstw, których sytuację ekonomiczną pogorszyła pandemia, przeznaczono łącznie ponad 60 mln zł.

Jak otrzymać wsparcie :

Zainteresowanych zapraszamy do wypełnienia formularza rejestracyjnego a następnie wybrania usługi szkoleniowej lub doradczej w Bazie Usług Rozwojowych. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest zgodność tematyki oraz efektów uczenia się wybranej usługi z rekomendacjami nadzwyczajnymi Sektorowych Rad ds. Kompetencji.

Równocześnie informujemy, że usługi szkoleniowo-doradcze w ramach zadania COVID-19 muszą zostać zrealizowane do 30 czerwca 2021 r.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie.

Opublikowano: 12.02.2021 12:00
Poprawiono: 12.02.2021 10:49
Modyfikujący: 
Udostępniający: Maria Piechocka
Autor dokumentów: