5 stycznia 2021

Jak zadbać o aktualne dane w Bazie Usług Rozwojowych

Przypominamy o konieczności bieżącej aktualizacji danych zawartych w Bazie Usług Rozwojowych. Zgodnie z § 7 ust. 1 Regulaminu Bazy Usług Rozwojowych (BUR) „W przypadku, gdy dane Dostawcy Usług posiadającego potwierdzony Profil w Bazie podane w Karcie Dostawcy usług uległy zmianie, Dostawca usług jest zobowiązany do aktualizacji tych danych niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od zaistnienia zmiany.”.  Przez aktualizację danych Dostawcy usług należy rozumieć wprowadzenie zmian w Karcie Dostawcy usług, a następnie przekazanie Karty do weryfikacji (przycisk "Aktualizuj") i przesłanie Oświadczenia o zgodności danych podpisane przez osobę do tego uprawnioną​. Obowiązek aktualizacji danych Dostawcy usług dotyczy zmian tj. nazwa Dostawcy usług, NIP, REGON,  forma prawna, główny adres siedziby zgodnie z aktualnym odpisem w dokumentacji rejestrowej, np. KRS, CEIDG oraz  danych teleadresowych (telefon, adres email, strona www).

W przypadku utraty uprawnień do posługiwania się certyfikatem/uprawnieniem zaakceptowanym w BUR, Dostawca Usług nie może go edytować ani usunąć.  W tym przypadku Dostawca usług zobowiązany jest:

  1. niezwłocznie poinformować o tym Administratora BUR, poprzez wysłanie wiadomości mailowej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  2. przekazać Kartę Dostawcy usług do weryfikacji (przejść do profilu Dostawcy usług i wybrać przycisk "Aktualizuj Oświadczenie", a następnie przesłać do Administratora BUR oświadczenie o zgodności danych podpisane przez osobę do tego uprawnioną), w terminie określonym w § 7 ust. 1 Regulaminu BUR. 

Ponadto informujemy, że chęć wprowadzenia dodatkowej, nieobowiązkowej zmiany w Karcie Dostawcy usług, np. logo, dodanie plików referencji, licencji  wymaga przekazania Karty Dostawcy usług z wprowadzonymi zmianami do weryfikacji (przycisk "Aktualizuj"). W przeciwnym razie zmiany te nie zostaną zapisane w systemie BUR.

Opublikowano: 05.01.2021 13:02
Poprawiono: 05.01.2021 13:02
Modyfikujący: 
Udostępniający: Maria Piechocka
Autor dokumentów: