23 listopada 2020

Wydłużenie terminu przyjmowania zgłoszeń w ramach Zadania Covid-19

Informujemy, że wydłużono terminy przyjmowania zgłoszeń na szkolenia i doradztwo w ramach Zadania Covid-19. Więcej czasu na zgłoszenie mają zainteresowani wsparciem w następujących sektorach :

 1. Sektor IT - termin przyjmowania zgłoszeń - do 11-12-2020 r.
 2. Sektor żywności wysokiej jakości – termin przyjmowania zgłoszeń - do 11-12-2020 r.
 3. Sektor komunikacji marketingowej – termin przyjmowania zgłoszeń - do 11-12-2020 r.
 4. Sektor chemiczny – termin przyjmowania zgłoszeń – do 15-12-2020 r.
 5. Sektor usług rozwojowych – termin przyjmowania zgłoszeń – do 15-12-2020 r.
 6. Sektor lotniczo-kosmiczny – termin przyjmowania zgłoszeń – do 11-12-2020 r.
 7. Sektor handlu - termin przyjmowania zgłoszeń - do 11-12-2020 r.
 8. Sektor opieki zdrowotnej i pomocy społecznej - termin przyjmowania zgłoszeń - do 11-12-2020 r.
 9. Sektor odzysku materiałowego surowców - termin przyjmowania zgłoszeń - do 11-12-2020 r.
 10. Sektor gospodarki wodno-ściekowej - termin przyjmowania zgłoszeń - do 11-12-2020 r.
 11. Sektor telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa – termin przyjmowania zgłoszeń - do 11-12-2020 r.

Jednocześnie informujemy, że nabór w  sektorach finansowym i motoryzacyjnym został wstrzymany ze względu na bardzo dużą liczbę zgłoszeń.

Zgłoszenia są przyjmowane przez formularz zgłoszeniowy , a dodatkowe informacje znajdują się na stronie.

 

 

Opublikowano: 23.11.2020 08:00
Poprawiono: 26.11.2020 13:04
Modyfikujący: Maria Piechocka
Udostępniający: Maria Piechocka
Autor dokumentów: