12 listopada 2020

Aktualizacja uprawnień „z mocy prawa” - stan na 12 listopada 2020 r.

Uprzejmie informujemy o aktualizacji listy uprawnień „z mocy prawa”, podlegających ocenie na potrzeby rejestracji w Bazie Usług Rozwojowych (Lista uprawnień „z mocy prawa” – stan na 12.11.2020 r.). Nowe uprawnienie (pkt 29 ww. listy uprawnień), zweryfikowane pozytywnie przez PARP, dotyczy ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2117 z późn. zm.)

Opublikowano: 12.11.2020 14:42
Poprawiono: 12.11.2020 17:32
Modyfikujący: Maria Piechocka
Udostępniający: Maria Piechocka
Autor dokumentów: