9 listopada 2020

Nowa funkcjonalność BUR

Uprzejmie informujemy, że do 30.11.2020 r. poprzez formularz trwa przyjmowanie zgłoszeń do udziału w szkoleniach i doradztwie zawartych w nadzwyczajnych rekomendacjach Rad Sektorowych, które mają pomóc firmom w zmniejszeniu negatywnych skutków pandemii Covid-19.

W celu ułatwienia przedsiębiorcom identyfikacji powyższych usług, w Bazie Usług Rozwojowych wprowadziliśmy nową funkcjonalność. Pole Identyfikator Projektu w Wyszukiwarce Usług umożliwia wyszukanie usług rozwojowych, które są przyporządkowane do konkretnego sektora lub grupy sektorów w ramach Zadania Covid-19:

  1. Covid-19 / IT,
  2. Covid-19 / Finanse,
  3. Covid-19 / Marketing,
  4. Covid-19 / Żywność,
  5. Covid-19 / Handel / Gosp. Wodno-Ściekowa / Odzysk Surowców / Zdrowie i Pomoc Społeczna
  6. Covid-19 / Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo / Lotnictwo i Kosmos
  7. Covid-19 / Chemia / Usługi Rozwojowe / Motoryzacja

Firmy szkoleniowe zamieszczające oferty w odpowiedzi na rekomendacje nadzwyczajne Rad Sektorowych prosimy o stosowanie odpowiedniego Identyfikatora Projektu w publikowanych usługach rozwojowych.

Dodatkowe informacje, jak również zakres usług rozwojowych realizowanych w ramach Zadania Covid-19, dostępne są na stronie.

Opublikowano: 09.11.2020 13:31
Poprawiono: 09.11.2020 13:40
Modyfikujący: Maria Piechocka
Udostępniający: Maria Piechocka
Autor dokumentów: