1 października 2020

Niemal 56 mln zł na szkolenia i doradztwo, które pomogą prowadzić biznes w czasie pandemii. Startują szkolenia z unijnym dofinansowaniem do 80 proc.

Mikro-, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o zwrot części kosztów usług szkoleniowych i doradczych, które pomogą w prowadzeniu firmy w czasie pandemii COVID-19. Maksymalna wysokość pomocy wynosi do 80 proc. Termin składania wniosków do operatorów upływa 30 listopada br.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła projekt „Kompetencje dla sektorów zadanie COVID-19”, dzięki któremu mikro-, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa mogą otrzymać dofinansowanie do usług szkoleniowych i doradczych. Celem projektu jest likwidacja negatywnych skutków pandemii COVID-19, która pogorszyła sytuację ekonomiczną wielu firm. Dofinansowanie obejmuje usługi wynikające z nadzwyczajnych rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji.

Środki pochodzą z unijnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i są przeznaczone dla przedsiębiorstw działających w branży : finansowej, IT, motoryzacyjnej, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, odzysku materiałowego surowców, żywności wysokiej jakości, komunikacji marketingowej, telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa, gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji, chemicznej, przemysłu lotniczo-kosmicznego, handlu oraz usług rozwojowych.

W projekcie wsparcie mogą otrzymać także duże firmy, które działają w sektorach przemysłowych związanych z reindustrializacją tj. IT, motoryzacja, odzysk materiałowy surowców, żywność wysokiej jakości, sektor chemiczny i sektor lotniczo-kosmiczny.

Zainteresowanych przedsiębiorców zapraszamy do wypełnienia formularza rejestracyjnego i wybrania usługi szkoleniowej lub doradczej w Bazie Usług Rozwojowych. Warunkiem dofinansowania jest zgodność tematyki oraz efektów uczenia się z rekomendacjami nadzwyczajnymi Sektorowych Rad ds. Kompetencji.

Opublikowano: 01.10.2020 15:21
Poprawiono: 02.10.2020 16:40
Modyfikujący: Maria Piechocka
Udostępniający: Maria Piechocka
Autor dokumentów: