10 września 2020

Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji sektorowych rad ds. kompetencji

Informujemy, że w ramach projektu Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji sektorowych rad ds. kompetencji ogłoszone zostały nabory przedsiębiorców i ich pracowników, zainteresowanych udziałem w usługach rozwojowych.

Nabory dotyczą następujących sektorów:

1. Sektor turystyki – OPERATOR MDDP SPÓŁKA AKCYJNA AKADEMIA BIZNESU SP. K. PROJEKT: Kompetencje dla Branży Turystycznej

Termin naboru: 01.09.2020 r. – 21.09.2020 r.

Informacje dodatkowe znajdują się na stronie internetowej Projektu.

2. Sektor budownictwa – OPERATOR KDK INFO SP. Z O. O. PROJEKT: Kompetencje dla budownictwa  - I i II edycja

Termin naboru: 07.09.2020 r. – 28.09.2020 r.

Informacje dodatkowe znajdują się na stronie internetowej Projektu.

Szkolenia w ramach powyższych sektorów będą mogły zostać zrealizowane w formie zdalnej. Wyjątkiem będą te usługi bądź części usług, które zawierają zajęcia praktyczne, niemożliwe do przeprowadzenia metodami zdalnymi.

Przedsiębiorstwa zainteresowane udziałem w szkoleniach dla powyższych branż, jak również dla branż finansowej, motoryzacyjnej, mody, zdrowia i opieki społecznej oraz IT mogą na bieżąco zgłaszać się do projektu poprzez formularze rekrutacyjne na stronie PARP:

https://www.parp.gov.pl/component/site/site/kompetencje-dla-sektorow-formularz oraz https://www.parp.gov.pl/component/site/site/formularz-kontaktowy-kompetencje-dla-sektorow-2.

Zapraszamy przedsiębiorców do zapoznania się z ofertą Operatorów oraz firmy szkoleniowe do opracowania oferty usług rozwojowych wpisujących się w rekomendacje rad sektorowych.

Dodatkowe informacje mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej PARP dla działania: https://www.parp.gov.pl/component/site/site/kompetencje-dla-sektorow


Opublikowano: 10.09.2020 15:05
Poprawiono: 10.09.2020 15:05
Modyfikujący: 
Udostępniający: Maria Piechocka
Autor dokumentów: