8 września 2020

Pytania i odpowiedzi dot. nowych funkcjonalności BUR

Nowa osłona Bazy Usług Rozwojowych spotkała się z Państwa  pozytywnym odbiorem i jak każda nowość cieszy się dużym zainteresowaniem.  Każda informacja, sugestia czy uwaga  od naszych użytkowników jest dla nas bardzo cenna. Na bieżąco staramy się odpowiadać na najczęściej pojawiające się pytania i aktualizujemy listę pytań i odpowiedzi, dotyczącą nowych funkcjonalności BUR.  Zapraszamy do zapoznania się z nimi  w zakładce FAQ w serwisie informacyjnym BUR.   

Przypominamy, że od 7 września br. obowiązuje nowy Regulamin Bazy Usług Rozwojowych. Zachęcamy do zapoznania się z zapisami i załącznikami Regulaminu.

Jednocześnie wyjaśniamy, że usługi opublikowane za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych przed wejściem w życie nowego Regulaminu (przed 7 września 2020 r.) nie wymagają modyfikacji. Natomiast usługi opublikowane w bazie od 7 września br. muszą zostać dostosowane do aktualnych wymogów Instrukcji wypełniania Kart Usług oraz Regulaminu. Równocześnie informujemy, że nie ma potrzeby aktualizacji oświadczenia w związku ze zmianą Regulaminu BUR. Przypominamy jednak o konieczności aktualizacji danych zawartych w Karcie Dostawcy Usługi w przypadku ich zmian, jak również obowiązku aktualizacji oświadczenia nie rzadziej niż co 12 miesięcy, licząc od daty potwierdzenia Profilu w Bazie.


Opublikowano: 08.09.2020 15:30
Poprawiono: 08.09.2020 15:03
Modyfikujący: Maria Piechocka
Udostępniający: Maria Piechocka
Autor dokumentów: