7 września 2020

Nowa odsłona Bazy Usług Rozwojowych. Nowoczesna szata graficzna, intuicyjna nawigacja i uproszczone procedury.

Informujemy, że uruchomiliśmy dla Państwa nową wersję Bazy Usług Rozwojowych. Przygotowaliśmy system w przystępnej oraz przejrzystej formie, z nowoczesną  szatą graficzną, która umożliwia intuicyjne poruszanie się po całym systemie. Każdemu profilowi – Użytkownika,  Przedsiębiorstwa czy Dostawcy usług –  przypisano inny kolor. Aby sprawnie poruszać się w Bazie, wystarczy podążać  za kolorem. Wszystkie ważne informacje dla  zainteresowanych rozwojem swoich kompetencji jak i Dostawców usług rozwojowych, znajdą się na ich profilu. 

Najważniejsze zmiany:

Uproszczone procedury rejestracji

 • zminimalizowanie liczby danych wymaganych do rejestracji
 • integracja Bazy Usług Rozwojowych z systemem GUS (automatyzacja przy rejestracji profilu Dostawcy usług oraz Przedsiębiorstwa)
 • uproszczone procedury dodawania pracowników do profilu Przedsiębiorstw

Przejrzysty interfejs użytkownika

 • wszystkie profile widoczne na jednym ekranie
 • funkcjonalność – „podążaj za kolorem” (kolejne zakładki dopasowane do koloru poszczególnych profili)
 • główne procesy profilu wyświetlone na stronie głównej

Prosty system nawigacji po systemie

 • zmiana nazewnictwa w systemie (Dostawca usług zamiast Podmiot, Przedsiębiorstwo zamiast Uczestnik Instytucjonalny)
 • brak menu rozwijalnych (brak ukrytych funkcjonalności)
 • przejrzysty system prezentacji wyników
 • pomocne mechanizmy sortowania i filtrowania wyników
 • możliwość zmiany profilu bez konieczności powrotu do strony głównej

Rozbudowany mechanizm komunikacji

 • mechanizm wyświetlania komunikatów już na stronie głównej
 • skrzynka z wiadomościami z systemu na każdym z profili
 • rozbudowany mechanizm wiadomości wewnętrznych jak i zewnętrznych (email)

Ulepszone mechanizmy wyszukiwarki

 • modyfikacja i optymalizacja mechanizmów wyszukiwania,
 • zmiana interfejsu wyszukiwarki
 • wprowadzenie mechanizmu wyszukiwania po projekcie.

Wprowadzona została również konieczność dokonania w systemie zmiany statusu uczestnika po zakończonej usłudze rozwojowej przez Dostawcę usługi. Dopiero wówczas wygenerowana zostanie ankieta, która jest niezbędna do rozliczenia usługi.

Jednocześnie chcielibyśmy podkreślić, że wszystkie dane znajdujące się w dotychczasowej Bazie Usług Rozwojowych zostały automatycznie przeniesione do nowego systemu.

Aby zapoznać się ze wszystkimi funkcjonalnościami nowej Bazy, zachęcamy do skorzystania z przygotowanej instrukcji użytkownika oraz filmów instruktażowych.

Zapraszamy do korzystania z nowych i prostszych  funkcjonalności Bazy Usług Rozwojowych.

Opublikowano: 07.09.2020 07:30
Poprawiono: 07.09.2020 07:44
Modyfikujący: Maria Piechocka
Udostępniający: Maria Piechocka
Autor dokumentów: